Skip to main content

Felles workshop for å bedre samarbeidet i næringen

Pressemelding   •   mai 23, 2019 14:12 CEST

Fra en tidligere workshop om teknologisk disrupsjon (Foto: RIF)

Under tittelen «Styrket samarbeid – Økt lønnsomhet», inviterer Rådgivende ingeniørers forening sammen med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), til workshop.

- Det er mye snakk om et høyt konfliktnivå i næringen. Tettere samarbeid tror vi vil gi færre konflikter og økt lønnsomhet. Vi inviterer derfor den 11. juni til en åpen felles workshop for prosjekt- og prosjekteringsledere hos entreprenører, rådgivere og arkitekter, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

I workshopen skal man behandle følgende temaer: Entrepriseformer, anskaffelsesprosessen og prosjekteringsprosessen.

- Det er fire forutsetninger som er avgjørende for et godt prosjekt: Tillit, forutsigbarhet, rimelige økonomiske rammer og god kommunikasjon, sier Per Fredrik Kempf, som er avdelingsleder for Bygg og Bolig i EBA.

Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene kommenterer workshopen på denne måten: - Samarbeidet mellom menneskene i et prosjekt utgjør den reelle forskjellen. Vi har tro på dialog i forkant fremfor å krangle om kontraktsformuleringer i etterkant.