Skip to main content

Tags

Kurs

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsleder
 • Pressekontakt
 • eltgisscabupetgoh@fcrarbdijpogzjrahaf.grnoti
 • +47 99733357
Foto: Anne Elisabeth Næss

 • Sekretariatsleder
 • thpyorio.ergivjvinjxd.pmhagulvgporfdseebn@amraycdibqogcbramdf.cznoxm
 • +47 47400030
Foto: Anne Elisabeth Næss

 • Fagsjef
 • Fagpolitikk
 • halekoton@rpracudirtognuragof.senoxz
 • +47 90123346

 • Forbundsleder
 • behzntza.rcc.mgdikyzalgysedhn@vxrafpditgogtgraisf.cunogp
 • +47 91314088
Foto: Anne Elisabeth Næss

 • Forhandlingssjef
 • olywe.adandmdryge.bigjhyeraddetl@rqbadktiosagrlmafkq.nagoao
 • +47 90508285
Foto: Anne Elisabeth Næss

 • Fagutviklingsleder
 • Ansvarlig for Norsk Radiografforbunds kursvirksomhet
 • hajknspa@riaadlyiojfgriqaflh.nryohh
 • 40857476