Skip to main content

Avfallssituasjonen i Oslo: Mot normalsituasjon, med stadig færre klager

Pressemelding   •   jan 09, 2017 16:00 CET

STATUS 09.01

- Renovasjonsetaten beklager på det sterkeste til de som fortsatt ikke får hentet avfallet sitt som avtalt. Renovasjonsetaten har fått klar instruks av byråd Lan Marie Nguyen Berg om å bringe avfallssituasjonen i Oslo tilbake i en normalsituasjon. Vi jobber på spreng med dette, og har stor tro på at vi vil være i rute innen utgangen av januar, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Fra 1. januar gjelder Renovasjonsetatens serviceerklæring. Dette innebærer at mat-, rest- og plastavfall skal hentes senest dagen etter registrert klage. Papiravfall skal hentes senest 3 virkedager etter registrert klage, opplyser direktør Sommernes.

- Det er viktig å påpeke at det ikke er kaos i avfallsinnsamlingen i Oslo. Opp mot 97 prosent av alle ukentlige tømminger går som de skal, uten klager. Kildesorteringssystemet fungerer og alt innsamlet avfall blir gjenvunnet akkurat som vanlig, sier direktør Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 1

Status for avfallsinnsamlingen
I uke 1 ble det samlet inn 2 525 tonn restavfall, noe som tilsvarer normal uketonnasje. Totalt innsamlet papp- og papiravfall i uke 1 var 649 tonn, som innbefatter både normal uketonnasje og innhenting av etterslep. Per 9. januar gjenstår det noe etterslep, som vil tømmes i dag, samt en del papir i nedgravde løsninger. Disse vil tømmes senest i løpet av dagen eller i morgen, 10. januar.

170 renovatører er fra i dag i arbeid, noe som tilsvarer en stor overkapasitet i forhold til normal drift. Fem av disse renovatørene er nyansatte, som i hovedsak skal fokuserer på å tømme nedgravde avfallsbeholdere i borettslag.

Renovasjonsetaten følger Veireno AS opp tett, blant annet gjennom daglige ledermøter, for å sikre at alle klager blir håndtert raskest mulig. Vi vurderer også kontinuerlig behovet for ytterligere tiltak, enten det er ekstra renovasjonsbiler, mannskap eller dagmulkt.

Stadig færre klager
Det er en klart nedadgående klagetrend både på restavfall og på papir. Totalt er det knyttet klager til 2 prosent av tømmingene i Oslo siden 3. oktober 2016. Det er en nedgang fra 1. desember 2016, da klageprosenten var 2,32. Tilsvarende ser vi en nedgang i antall klager på papir, fra 4,47 prosent 1. desember 2016 til 4,31 prosent 6. januar 2017. På restavfall observerer vi en nedgang i antall klager fra 1,75 prosent per 1.desember 2016 til 1,39 prosent per 6. januar 2017.

For å avhjelpe situasjonen ytterligere ble det lagt ned betydelig innsats i helgen 7.-8. januar med 28 renovasjonsbiler lørdag og 5 kranbiler på søndag. Det er forventet at vi vil se resultater av disse tiltakene denne uken, og vi forventer en kraftig reduksjon i antall klager.

Ekstraordinære tiltak i helgene for papirinnsamlingen, slik som ekstra biler og mannskap og lengre åpningstider på mottakene, vil fortsette så lenge det er behov.

Serviceerklæring
Fra og med 1. januar gjelder Renovasjonsetatens serviceerklæring. Dette innebærer at mat-, rest- og plastavfall skal hentes senest dagen etter registrert klage. Papiravfall skal hentes senest 3 virkedager etter registrert klage. For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, sms eller e-post. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale medier.


Manglende tømming
Meld fra om manglende tømming på telefon 21 80 21 80, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale medier. 

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

 • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
 • Det foretas cirka syv millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 130.000 tømminger per uke.
 • Renovasjonsetaten hadde cirka 900.000 besøk på gjenbruksstasjonene i 2015.
 • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2015 sammenlignet med 2014:
  • 2014: 347 kg/innbygger per år
  • 2015: 340 kg/innbygger per år
 • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2015).
 • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2015).
 • To prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2015).
 • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2015).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy