Skip to main content

​Brudd på arbeidsmiljøloven i uke 50 til uke 3

Pressemelding   •   feb 03, 2017 12:53 CET

Brudd på arbeidsmiljøloven

Veireno AS har hatt brudd på arbeidsmiljøloven i oktober og november. Det har blant annet Arbeidstilsynets rapport vist. Renovasjonsetaten har fått jevnlig rapportering fra Veireno på brudd på arbeidsmiljøloven.

I henhold til kontrakt er det Veirenos ansvar å rapportere til Renovasjonsetaten på alle typer brudd på arbeidsmiljøloven. De skal rapportere på arbeidstid, overtid, søndagsarbeid og hviletidsbestemmelser. Det er deres ansvar å gi fyllestgjørende informasjon om de overholder bestemmelsene i henhold til kontrakt. Som arbeidsgiver har Veireno ansvaret for at selskapet følger lover og regler.

Renovasjonsetatens rapportering til byrådsavdelingen har basert seg på rapporter fra Veireno. På bakgrunn av disse rapportene har vi informert videre om fra null til tre brudd ukentlig i uke 50 til uke 3.

- Jeg besluttet i forrige uke at det var behov for en forsterket oppfølging av Veirenos arbeidstid, både ved at vi utvider ressursinnsatsen i etaten, men også fra eksternt revisjonsselskap. Hadde vi ikke fått mer detaljert informasjon fra Veireno, ville vi ha etterspurt denne informasjonen, sier konstituert direktør for Renovasjonsetaten Arild Sundberg.

Ved gjennomgang av materialet viser det seg at det har forekommet 34 brudd på overtid, og 389 brudd på hviletid i uke 50 til uke 3.

- Etatens gjennomgang viser et betydelig antall brudd på hviletidsbestemmelser. Dette gir grunn til bekymring. Det er viktig at Veireno følger gjeldende regler om arbeidstid og bidrar til å sikre liv og helse hos den enkelte ansatte, sier Sundberg.

- I tillegg til å forsterke vår oppfølging av Veirenos rapportering med interne ressurser, vil vi øke bruken av eksternt revisjonsselskap for å hjelpe oss med å kontrollere at Veireno driver innenfor bestemmelsene i kontrakten. Det er ikke akseptabelt med omfattende brudd på for eksempel hviletid, fortsetter Sundberg

- Byrådsavdelingen har bygget sine uttalelser på informasjon fra Renovasjonsetaten vedrørende arbeidstidsbestemmelser. Informasjonen de har fått av oss har vært mangelfull på hviletidsbestemmelser. Renovasjonsetaten vil styrke den interne kvalitetskontrollen, avslutter konstituert direktør for Renovasjonsetaten Arild Sundberg.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

 • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
 • Det foretas cirka syv millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 130.000 tømminger per uke.
 • Renovasjonsetaten hadde cirka 900.000 besøk på gjenbruksstasjonene i 2015.
 • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2015 sammenlignet med 2014:
  • 2014: 347 kg/innbygger per år
  • 2015: 340 kg/innbygger per år
 • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2015).
 • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2015).
 • To prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2015).
 • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2015).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.