Skip to main content

Avfallsanalyse 2016: ​Mer og mindre i grønn pose

Pressemelding   •   sep 22, 2016 06:00 CEST

ANALYSE: Mer matavfall finner veien til grønne poser, ifølge årets avfallsanalyse for Oslo kommune.

Renovasjonsetatens årlige avfallsanalyse viser at oslofolk sorterer mer og kaster mindre matavfall enn noen gang før.

- Vi håpet at 2016 skulle bli det store vendepunktåret for matavfall, og det ser ut som vi får rett, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen.

En innbygger i Oslo kaster i år 83,6 kg matavfall. Årets analyse viser en sorteringsgrad av matavfall på 43,9 prosent i 2016, mot 38,2 prosent i 2015. Oslofolk putter altså 5,7 prosentpoeng mer matavfall i grønn poser i 2016 enn de gjorde i 2015. Dette tilsvarer 4,2 kg ekstra i grønn pose pr person i Oslo, eller litt over fire grønne poser ekstra pr person. 
-  Det blir over en kilometer busstur pr innbygger, siden en biogassbuss kan kjøre 250 meter på en grønn pose, forteller Dalen.

Oslofolk er blitt flinkere
I et større perspektiv kan man nå, med 90 prosent sikkerhet, hevde at det har vært en forbedret sorteringsadferd for matavfall i perioden 2012-2016. 

- Etter mange år med moderate endringer, tar nå sorteringsadferden et kvantesprang i riktig retning. Oslofolk vil og kan kildesortere, sier Dalen. Hun mener årets analyse viser at det kretsløpsbaserte avfallssystemet i Oslo har støtte i befolkningen og at det systematiske arbeidet over tid har båret frukter.

- Det tar tid å bygge gode holdninger og mye arbeid gjenstår for å få hele Oslo med på Team Kildesortering. Årets avfallsanalyse viser likevel med all tydelighet at vårt langsiktige holdningsarbeid har gitt resultater, mener Dalen.

Kaster mindre mat

Matsvinn er et hett tema både nasjonalt og internasjonalt. Avfallsanalysen har de to siste årene også tatt for seg hvor mye spisbar mat vi faktisk kaster i Oslo. Årets analyse viser at de totale mengdene matavfall går ned, men at oslofolk fortsatt har mye å gå på når det kommer til å kaste brukbar mat.

- Heldigvis går de totale matavfallsmengdene nedover. Det er svært positivt, men fremdeles er halvparten av matavfallet vi kaster nyttbart. Det vil si halvparten av matavfallet kunne vært spist av deg og meg. Der kan vi alle gjøre en bedre innsats. Kjøp inn mindre, spis opp det du faktisk kjøper og lag nye måltider av restematen, oppfordrer Dalen.

Selv om årets resultater er oppløftende, er det viktig å snakke om den hvite posen i rommet, skal vi tro Dalen: 56 % av alt matavfallet i Oslo havner fortsatt i restavfallsposen. Derfor er det viktig å fortsette arbeidet med få flere til å kildesortere avfallet sitt i kjøkkenbenken.

- Vi brenner også i år opp store mengder matavfall som kunne blitt til biogass til Oslos busser og næringsrik biogjødsel til bønder i Oslo-området, avslutter en engasjert Dalen.

Fakta

  • Analysen for 2016 skiller seg ut fra tidligere analyser ved at man i tillegg til de samme områder man har analysert siden 2013, har valgt ut ytterligere 10 områder, slik at analysen omfatter 20 områder. Total mengde avfall som har inngått i detaljert sorteringsanalyse fra 20 områder er om lag 8000 kilo.
  • Alt du kildesorterer blir til noe nytt! Plasten blir til nye plastprodukter, matavfallet blir til biogjødsel som brukes til matproduksjon i landbruket og biogass til oslobussen og renovasjonsbilene. Restavfallet blir strøm til osloskolene og fjernvarme for byens befolkning.
  • Alt skal i samme dunken! De blå, grønne og vanlige handleposene med restavfall legges i samme avfallsbeholder ute. En renovasjonsbil tømmer denne og kjører til et av Oslos sorteringsanlegg. Anleggene sorterer posene fra hverandre etter farge med et kamera.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.