Skip to main content

Positiv utvikling for avfallsinnsamlingen

Pressemelding   •   okt 19, 2016 15:58 CEST

POSITIV UTVIKLING:

- Alle måltall viser en positiv utvikling. Antall klager går ned mens tonnasje og antall tømminger går opp. Den systematiske innsatsen siden 3. oktober gjør at vi ser lyset i enden av tunnelen, sier direktør Pål A. Sommernes.

STATUS:

Innsamling av avfall
Det er fortsatt positiv utvikling i den innsamlede tonnasjen. Mandag 17. oktober ble det samlet inn 450 tonn avfall fra husholdninger. Mandag 3. oktober, som var den første dagen Veireno stod for innsamlingen i Oslo, ble det til sammenligning samlet inn 300 tonn. Dette forteller oss at det nye rutesystemet begynner å sette seg og at renovatørene har blitt mer kjent med rutiner og ny arbeidshverdag.

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere klager. Helgeinnsamlingen fortsetter så lenge det er behov. Det er etablert en egen, ekstraordinær gruppe hos Veireno. Denne ekstraordinære gruppen henter avfall fra områder/husholdninger der innsamlingen har vært mest forsinket.

Status på klage- og avvikshåndtering
Vi får stadig færre henvendelser om manglende tømming. Mandag 10. oktober mottok vi 1451 telefonsamtaler til kundetorget vårt; tirsdag 18. oktober var tallet nede i 632. Oslos innbyggere kan i økende grad forholde seg til fastsatte tømmetider, noe som gjenspeiler seg i nedgangen i antall klager.

Kontroll på tømminger
Renovasjonsetaten gjennomfører fortløpende kontroller av tømminger der det har blitt mottatt andre- og tredjegangsklager for å forsikre oss om at avfallet samles inn.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig og også melde fra via SMS eller telefon.

Vedrørende oppslag Østlandssendingen 19.10.
Veirenos renovatører skal tømme alle beholderne. Det er ikke korrekt at noen beholdere skal forbli utømt. Dersom Veireno behandler en klage hos en enkelt husholdning, og det er flere fulle beholdere i samme gate/nabolag, skal disse også tømmes. Alle renovatører er nå informert om dette. 

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (1)

    Direktør Pål A. Sommernes i Renovasjonsetaten hevder at utviklingen er positiv ettersom antall klager går ned. Kan det ha falt den godeste direktøren inn at antall klager har gått ned fordi folk er lei av å klage. Jeg er styreleder i et sameie og har sendt ganske mange klager, men kun fått helt intetsigende svar av typer "vi beklager så mye", og vi vil "hente så snart vi kan". Status er at papirsøppel har blitt tømt én gang på 6 uker og at restavfall tømmes én gang pr uke mot som avtalt tre ganger. Vi kommer selvsagt ikke til å betale den kommunale avgiften fullt ut så lenge vi ikke får de tjenestene som er avtalt. Noe av det mest frustrerende her er den fullstendige mangelen på informasjon fra etaten. Hvorfor ikke legge ut daglige, usminkede og ærlige statusrapporter på nettsiden sin, slik at vanlig publikum kan følge med på hva som skjer?

    - Kjell Meeas - 11-11-2016 19:54 CET

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy