Skip to main content

Rekordmange kildesorteringshjem

Pressemelding   •   jan 21, 2016 13:05 CET

8 av 10 innbyggere i Oslo oppgir nå at de har funnet en god løsning for kildesortering i hjemmet, ifølge en ny spørreundersøkelse. 2016 kan derfor bli året da handlingene følger de gode holdningene.

- Oslofolk lar seg ikke stoppe av små leiligheter og plassutfordringer, de finner løsninger som passer for dem, sier en fornøyd Kristin Bergersen i Renovasjonsetaten.
- At flere finner plass til kildesortering i hjemmet lover godt for 2016 og årene fremover, sier Bergersen.

Kildesortering er i dytten
Det er også vekst i antall Oslofolk som oppgir at de kildesorterer avfallet sitt.
- Aldri før har så mange Oslofolk oppgitt at de kildesorterer som nå. Hele 87 prosent sier at de er med på dugnaden og kildesorterer i matavfall i grønn og plastemballasje i blå pose, sier Kristin Bergersen i Renovasjonsetaten i Oslo.

Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Renovasjonsetaten, og Bergersen er ikke i tvil om at resultatene lover godt for fremtiden.

Mye kunnskap

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å svare på en rekke kunnskapsspørsmål knyttet til kildesortering. Bergersen i Renovasjonsetaten synes kunnskapsnivået er bra.

- Vi ser at selv på vanskelige spørsmål svarer de fleste riktig. Flertallet i Oslo vet nå at blomster kjøpt på butikken skal i restavfallet. Det viser at mange har fått med seg at vi ikke ønsker butikkblomster i grønn pose, fordi sprøytemidler og annet kan ødelegge biogjødselen vi lager av matavfallet, sier hun.

Østkanten er best

Hele 2300 Oslo-borgere er spurt om sine kildesorteringsvaner i undersøkelsen. Flinkest til å kildesortere er de ifølge undersøkelsen på østkanten. Bergersen i Renovasjonsetaten håper det kan motivere til bykamp.

- Østkanten er et lite skritt foran vestkanten når det gjelder å sortere avfall i grønn og blå pose. På østkanten er det 93 prosent som oppgir at de kildesorterer i grønn og blå pose, mens det på vestkanten er 89 prosent som gjør det samme. Det er gode tall for hele byen, men det er fint om Oslo vest kan få en ekstra motivasjon av at de ligger litt etter, sier Bergersen.

Hun er spesielt glad for at hele 95 prosent av alle Oslo-innbyggere vet at matavfall skal i grønn pose. Selv om klimadebatten går hett om dagen har folk fått med seg at vi kildesorterer fremfor alt for å ta vare på ressursene, som for eksempel fosfor som vi finner i matavfallet.

Åpent hus

Torsdag 21. januar kl. 14 og 17 inviterer Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten til Åpen dag, hvor Oslofolk kan få et innblikk i hva som skjer med de grønne og blå posene i Oslo.

- Vi har ventelister, så dette er populært. Vi håper at flere benytter seg av muligheten ved en senere anledning. Besøkende som har deltatt tidligere synes det var både spennende og lærerikt, avslutter Bergersen.

For mer informasjon, kontakt Kommunikasjonsdirektør Kristin Bergersen

kristin.bergersen@ren.oslo.kommune.no +47 975 23 111

Det vil bli gode bilde- og videomuligheter under Åpen dag på Klemetsrudanlegget torsdag 21. januar, og mulighet for intervju med flere kildesorterings-ildsjeler.

Fakta – noen hovedfunn:

  • 6 av 10 er enige i at Oslo kommune tilrettelegger for kildesortering. Den positive trenden fortsetter.
  • 8 av 10 er enige i at kildesortering er viktig.
  • Det er flest som kildesorterer papp, papir og kartong (97 %) og bokser og plastflasker (95 %).
  • Det er 92 % som mener de er med i den utvidete kildesorteringsordningen (Blått og grønt).
  • Oslos innbyggere er dårligst til å kildesortere lyspærer og batterier, og er best til å kildesortere panteflasker/-bokser og papp/kartong – etterfulgt av større typer avfall og elektriske og elektroniske artikler.
  • Det er naturlig nok en økning fra siste undersøkelse i hvor lenge man har kildesortert i grønne og blå poser.
  • 81 % oppgir at de har funnet en løsning for avfallsbeholderne som fungerer bra. Det er en liten forbedring på to prosentpoeng siden forrige måling.
  • Tilliten til at det kildesorterte avfallet går til gjenvinning står omtrent på stedet hvil, så på dette området er det fremdeles rom for forbedring.
  • 71 % tror avfallet i den grønne posen blir til biogass mens 58 % tror den blir til biogjødsel.
  • Halvparten oppgir at årsaken til at man kildesorterer i Oslo er for å være miljøvennlig.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.