Skip to main content

Renovasjonsetaten beklager og setter inn strakstiltak

Pressemelding   •   okt 14, 2016 13:06 CEST

STRAKSTILTAK: Renovasjonsetaten iverksetter tiltak for rask forbedring av situasjonen.

3. oktober ble innsamlingen av avfall i Oslo overtatt av Veireno AS, på oppdrag fra Oslo kommune, Renovasjonsetaten. I overgang og oppstart av ny driftsmodell er det mange innbyggere som opplever en planlagt endring av hentetider og dessverre også uheldige, ikke planlagte forsinkelser.

- Renovasjonsetaten beklager sterkt til de av våre abonnenter som nå er berørte av innkjøringsproblemer og opplever manglende tømming og sterk frustrasjon. Vi skal gjøre alt vi kan for å løse problemene på kortest mulig tid, redegjør etatsdirektør Pål A. Sommernes.

STRAKSTILTAK FOR RASK FORBEDRING AV SITUASJONEN

Helgeinnsamling av avfall
Veireno AS iverksetter helgeinnsamling. Det betyr at alle ruter kjøres fullt ut også lørdag 15. oktober og søndag 16. oktober. Helgekjøring vil fortsette så lenge det er nødvendig!

Kapasiteten til å hente avfall styrkes
Veireno AS øker bemanningen for å kunne håndtere situasjonen og redusere forsinkelsene. Det settes i tillegg på egne folk og åtte ekstra biler hos Veireno AS som kun jobber med å samle inn avfallet hos folk som har klaget.

Forbedring av klage- og avvikshåndtering
Klagebehandlingen effektiviseres slik at vi til enhver tid vet hvor problemene er størst. Vi har satt på flere folk som besvarer e-post og telefoner, slik at alle skal få svar så raskt som mulig.

Helt ny driftsmodell
Renovasjonsetaten har lagt helt om driftsmodellen for innsamling av husholdningsavfall. Det innføres skiftkjøring, ny teknologi og nye og mer effektive ruter. Dette optimaliserer driften, og vi får brukt mottaksanleggene større deler av døgnet. På kort sikt har vi gitt oss selv store utfordringer i innkjøringsfasen, men på lengre sikt vil omleggingen gjøre renovasjonstjenesten i Oslo mye bedre enn tidligere.

Ukentlig fremgang
Vi ser at innsamlingen går bedre etter hvert som renovatørene blir kjent med de nye kjørerutene. Oslo består av rundt 340.000 husholdninger, og vi gjennomfører 130.000 tømminger av avfall hver uke. Det er cirka 8.000 låste dører og portrom i Oslo, som våre renovatører må låse opp for å komme til avfallsbeholderne. Det finnes ingen universalnøkkel.

Selv om uregelmessigheter må påregnes i 4-6 uker, betyr ikke det at avfallet ikke hentes. Også i innkjøringsfasen skal alle beholdere bli tømt som vanlig, men det vil oppstå forsinkelser og uregelmessigheter med tanke på tømmetider og tømmedager.

Status
Siden 3. oktober har vi mottatt i underkant av 4200 klager på manglende tømming. Dette tilsvarer cirka tre prosent av tømmingene. Mengden avfall som samles inn per dag øker hele tiden. Mandag 3. oktober ble det levert cirka 262 tonn avfall til våre anlegg, mens det ble levert gjennomsnittlig ca 410 tonn avfall hver dag denne uken. Pilen peker oppover!

Kontaktinformasjon
Meld fra om uønskede hendelser på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. 

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.