Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen 18.11.16

Pressemelding   •   nov 18, 2016 15:29 CET

STATUS 18.11

- Oslo kommune, Renovasjonsetaten har grunn til å tro at de ekstraordinære tiltakene som ble iverksatt mandag 14. november har en økende positiv effekt på innsamlingen av mat-, plast- og restavfall. Veireno AS kan i henhold til kontrakten forholde seg til en noe lengre innkjøringsperiode for papirinnsamlingen, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Renovasjonsetaten arbeider for snarest mulig å komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager. Veireno AS rapporterer fortløpende på status for avfallsinnsamlingen, og følges opp i daglige driftsmøter. Situasjonen er dessverre ennå ikke slik Renovasjonsetaten ønsker at den skal være. Dette beklager vi, sier direktør Sommernes.

Status for avfallsinnsamlingen

Papirinnsamlingen denne uken er på sitt klart høyeste nivå siden 3. oktober. 467 tonn i løpet av ukens fire første dager indikerer at renovatørene begynner å bli kjent med rutene sine, samtidig som ekstrabilene vi bruker til klageoppfølging tar unna etterslepet.

Det er samlet inn 1878 tonn mat-, plast- og restavfall hittil denne uken. Vi ligger godt an til å nå normalnivået på 2500 tonn for en hel innsamlingsuke i løpet av helgen.

Helgeinnsamling
Det blir helgeinnsamling lørdag 19. og søndag 20. november. Helgeinnsamlingen videreføres så lenge det er nødvendig.

Rettinger og dagmulkt
Renovasjonsetatens mål i kontraktsoppfølgingen av Veireno AS, er at leveransen raskest mulig skal være i tråd med de avtalte kvalitetskrav. Den inngåtte kontrakten har en rekke sanksjonsmuligheter. Den primære sanksjonen er krav om retting. Dette er også den sanksjonen som etter Renovasjonsetatens oppfatning raskest kommer Oslos 650.000 innbyggere til gode som et forbedringstiltak i avfallsinnsamlingen.

Renovasjonsetaten har bare i oktober pålagt Veireno AS rettinger av avvik for cirka 5 millioner kroner. Kostnadene er forbundet med ekstra mannskap, biler, helgekjøring, ekstra skift på papirinnsamling m.m.

Media har bedt om innsyn i beløp og antall dagmulkter. Med utgangspunkt i meroffentlighetsprinsippet velger Renovasjonsetaten nå å offentliggjøre dette.

Det er krevd dagmulkt for tømminger som skulle vært utført 1., 2., og 3. november, men som ved kontroller 2., 3. og 4. november ikke var tømt. For disse dagene ble det totalt krevd dagmulkt på kr. 115.000,-. Kravene er presentert og akseptert i driftsmøter med Veireno AS den 7. og 8. november 2016. I perioden hvor krav om dagmulkt ble fremsatt, utarbeidet Renovasjonsetaten oversikt (lister) over hentesteder hvor det var registrert klager i Renovasjonsetatens system. Veireno AS fikk én dag på seg til å rette disse klagene. Dagen etter sørget Renovasjonsetaten for kontroll av beholderne. Beholdere som ikke var tømt, ble gjenstand for krav om dagmulkt.

Det er viktig å understreke at dagmulkter ikke er et mål i seg selv, men et middel for å komme i normal drift i henhold til kontrakten. I kontrakten står det at «oppdragsgiver kan kreve dagmulkt». Renovasjonsetaten gjør løpende vurderinger av hvor hensiktsmessig det er å kreve dagmulkt. Vårt hovedfokus er fortsatt at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager.

Medieoppslag om rotteplager
Fra og med 3. oktober har det beklageligvis oppstått et etterslep i innsamlingen av både mat-, plast- og restavfall og papir, papp og kartong. Renovasjonsetaten har hele tiden foretatt løpende vurderinger og prioriteringer i forbindelse med dette. Hygieniske faktorer har veid tungt, og vi har prioritert mat-, plast- og restavfall foran papirinnsamlingen.

Vi registrerer at flere aviser skriver om økte rotteplager som følge av manglende avfallsinnhenting. Renovasjonsetaten har ikke faktagrunnlag for å si noe om dette eller ekspertise til å mene noe om skadedyrsproblematikk. Derimot har vi registrert at EKKO – et aktuelt samfunnsprogram produsert av NRK – hadde et 29 minutters innslag 22. september 2016 om at rottebestanden eksploderer i flere byer. Dette var før Veireno AS overtok innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo 3. oktober.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.


Manglende tømming
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten erfarer, og har stor forståelse for, at mange abonnenter er frustrerte når de henvender seg til våre kundebehandlere. Direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes ønsker likevel å anmode alle som klager om at de oppfører seg innenfor anstendighetens grenser. Sjikane og utskjellinger er belastende for Renovasjonsetatens ansatte og bidrar ikke til en raskere løsning.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.