Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen 20.01.17

Pressemelding   •   jan 20, 2017 14:10 CET

STATUS 20.01.17

- Avfallsinnsamlingen går bedre, og utviklingen er positiv. Det er en del identifiserte områder i byen hvor vi mottar mange klager, og hvor vi dessverre ikke leverer godt nok. På vegne av Oslo kommune og Renovasjonsetaten beklager jeg til de som fortsatt ikke får hentet avfallet sitt til avtalt tid, sier konstituert direktør i Renovasjonsetaten Arild Sundberg.

- Vår førsteprioritet nå er å finne rotårsakene til utfordringene vi har knyttet til identifiserte områder. Vi jobber systematisk med de områdene hvor tjenesten vår ikke fungerer. Vi går nå i dybden på dette og jobber selvsagt for å løse utfordringene så fort som mulig, fortsetter Sundberg.

Status på avfallsinnsamlingen, uke 3
Tonnasjetallene i en normal innsamlingsuke i Oslo er henholdsvis 2500 tonn for mat-, plast- og restavfall, og 500 tonn for papiravfall. Tallene for begge avfallstypene har ligget på eller over normalnivå de siste ti ukene. I uke 2 ble det samlet inn 2636 tonn mat-, plast- og restavfall og 613 tonn papiravfall. Tilsvarende tall hittil i uke 3 er henholdsvis 2011 og 423 tonn.

Status på klagetall
Klagetallene går nedover. Gjennomsnittlig antall klager per dag gikk ned fra 331 i uke 1 til 277 i uke 2. I uke 3 (til og med torsdag 19. januar) er tallet 175. Torsdag 19. januar mottok vi 128 klager fra 26.000 tømminger.

Avfallsinnsamlingen i Oslo er delt inn i fire områder:

 • Område A: bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner
 • Område B: bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand samt deler av Østensjø og Gamle Oslo
 • Område C: bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker samt deler av Sagene og Bjerke
 • Område D: bydelene Alna, Grorud og Stovner samt deler av Østensjø og Bjerke

Innsamlingen har størst fremgang i D-området. Hittil i uke 3 har Renovasjonsetaten mottatt 96 klager fra abonnenter langs disse rutene. Fra område C har vi mottatt 183 klager. De fleste klagene kommer fra områdene A og B. Hittil i uke 3 har vi mottatt henholdsvis 211 og 210 klager fra disse områdene. Hovedvekten kan knyttes til to ruter i hvert område som har vist seg å være ekstra utfordrende, men også her ser vi en nedgang i antall klager.

Tiltak
Renovasjonsetaten viderefører og øker daglige kontroller av klager, og vi har igangsatt årsaksanalyser for ruter med mange klager. Vi vil også se nøye på adresser hvor det over tid er registrert mange klager. I løpet av kort tid skal vi sammen med Veireno AS gjennomføre en kontroll av nøklene som benyttes i A-området, som et ledd i en større gjennomgang av nøkkelsituasjonen.

I tillegg til allerede implementerte tiltak som økt bemanning og flere renovasjonsbiler ute i gatene, har Renovasjonsetaten også identifisert et behov for en styrking av Veirenos driftsledelse. Dette arbeidet er allerede i gang.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

 • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
 • Det foretas cirka syv millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 130.000 tømminger per uke.
 • Renovasjonsetaten hadde cirka 900.000 besøk på gjenbruksstasjonene i 2015.
 • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2015 sammenlignet med 2014:
  • 2014: 347 kg/innbygger per år
  • 2015: 340 kg/innbygger per år
 • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2015).
 • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2015).
 • To prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2015).
 • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2015).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy