Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 01.11.16

Pressemelding   •   nov 01, 2016 16:47 CET

STATUS: 01.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Mandag 31. oktober ble det samlet inn 582 tonn husholdningsavfall. Dette er det klart høyeste dagstallet siden Veireno AS overtok innsamlingen 3. oktober. Det gir oss en god avslutning på en utfordrende måned, og forsterker den positive trenden med tanke på videre drift mot en normalsituasjon, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 44

Status for papirinnsamlingen
Vi fortsetter å prioritere innsamlingen av papir, papp og kartong, og utviklingen er positiv. I uke 43 ble det samlet inn 539 tonn papiravfall, mot 411 tonn uken før. Vi ser effektene av de ekstraordinære tiltak vi har iverksatt, og er nærmere nivået for en normal innsamlingsuke.

Håndtering av flergangsklager
Tirsdag 1. november er det planlagt flere kontroller av Renovasjonsetaten, som går ut på å kjøre til aktuelle adresser eller å ringe abonnenter for å bekrefte at avfallet er hentet. Veireno AS fortsetter med ekstra bemanning for å følge opp klager.

Status på klage- og avvikshåndtering
Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Renovasjonsetaten og Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og kan omfordele ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt den høyeste prioritet og skal løses så raskt som mulig.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Arbeidstilsynet hos Veireno AS
Oslo kommune, Renovasjonsetaten er kjent med at Arbeidstilsynet gjennomfører et tilsyn hos Veireno AS i dag. Vi vil gå grundig gjennom Arbeidstilsynets rapport når den foreligger. 

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy