Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 02.11.16

Pressemelding   •   nov 02, 2016 14:01 CET

STATUS 02.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Uken har startet godt med tanke på innsamlingen av husholdningsavfall. Etter to dager ligger vi allerede 60 tonn foran skjema sammenliknet med forrige uke. Utviklingen i papirinnsamlingen fortsetter også å være positiv, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 44

Status for papirinnsamlingen
Vi fortsetter å prioritere innsamlingen av papir, papp og kartong, og utviklingen er positiv. I uke 43 ble det samlet inn 539 tonn papiravfall, mot 411 tonn uken før. Vi ser effektene av alle de ekstraordinære tiltak vi har iverksatt, og er enda nærmere nivået for en normal innsamlingsuke.

Rutene for innsamling av papir har blitt kjørt som planlagt siden oppstarten 3. oktober, men med en del forsinkelser. Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke.

Håndtering av flergangsklager
Onsdag 2. november er det planlagt 159 kontroller som går ut på å kjøre ut til aktuelle adresser, eller å ringe abonnenter for å bekrefte at avfallet er hentet.

Status på klage- og avvikshåndtering
Vi opplever en forventet økning i antall klager på papirinnsamlingen. De håndteres fortløpende. Veireno AS har ekstra bemanning for å følge opp klager på innsamling av både husholdningsavfall og papir, papp og kartong.

Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Renovasjonsetaten og Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og kan omfordele ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt den høyeste prioritet og skal løses så raskt som mulig.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.