Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 03.11.16

Pressemelding   •   nov 03, 2016 13:09 CET

STATUS: 03.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Utviklingen i papirinnsamlingen fortsetter å være positiv. Forrige uke samlet vi inn godt over 500 tonn, noe som tilsvarer en normaluke. Små forsinkelser i rutekjøringen gjør imidlertid at noen abonnenter fortsatt opplever at papiret ikke blir hentet. Vi beklager forsinkelser i innsamlingen, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.


Status for avfallsinnsamlingen

Uken har startet godt med tanke på innsamling av plastemballasje, matavfall og restavfall. Etter tre dager ligger vi over 90 tonn foran skjema sammenliknet med forrige uke. Det innebærer at vi kan ha større fokus på å få papirinnsamlingen opp på et enda høyere nivå i ukene fremover.

Rutene for innsamling av papir har blitt kjørt som planlagt siden oppstarten 3. oktober, men med en del forsinkelser. Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke.

Renovasjonsetaten ser effektene av de ekstraordinære tiltakene vi har iverksatt, og er nå enda nærmere nivået for en normal innsamlingsuke. Dette gjelder både for plastemballasje, mat- og restavfall, og for papir, papp og kartong.

Håndtering av flergangsklager
Torsdag 3. november er det planlagt 164 kontroller som går ut på å kjøre ut til aktuelle adresser, eller å ringe abonnenter for å bekrefte at avfallet er hentet.

Status på klage- og avvikshåndtering
Renovasjonsetaten opplever en forventet økning i antall klager på papirinnsamlingen. De håndteres fortløpende. Veireno AS har ekstra bemanning for å følge opp klager på innsamling av både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.

Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Renovasjonsetaten og Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og kan omfordele ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt den høyeste prioritet og skal løses så raskt som mulig.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.