Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 09.11.16

Pressemelding   •   nov 09, 2016 15:33 CET

STATUS 09.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har stabilisert seg på et høyt nivå. Samtidig har noen ruter og områder vist seg å være mer utfordrende enn andre, og dessverre har en del kunder ikke opplevd at klagene har blitt effektuert innen rimelig tid, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Samtidig ser vi et betydelig etterslep i papirinnsamlingen som følge av tidligere forsinkelser. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å samle inn etterslepet uten at det går på bekostning av normal rutekjøring. Renovasjonsetaten beklager forsinkelsene, sier direktør Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 45

Status for avfallsinnsamlingen
Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall er på et stabilt og høyt nivå. Forrige uke samlet vi inn 2590 tonn. Nivået for en normaluke er 2500 tonn.

Vi ligger foran skjema i papirinnsamlingen denne uken sammenlignet med normalnivået for en hel ukes innsamling, som er på 500 tonn. Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir vil ta noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten ber om forståelse for dette. Vi jobber hardt for å løse utfordringene i papirinnsamlingen.

Dagmulkt
Renovasjonsetaten har i forbindelse med de forsinkelser som har oppstått i avfallsinnsamlingen rettet krav til Veireno AS om forhold som kan bidra til å få leveransen i samsvar med kontrakt. I den anledning har Renovasjonsetaten anmodet om at Veireno AS styrker innsatsen med flere biler, flere renovatører og administrativt personell for å få normalisert avfallsinnsamlingen i Oslo.

Renovasjonsetaten har i innkjøringsperioden hatt et særlig fokus på abonnentene som har klaget flere ganger. For å legge et ytterligere press på Veireno AS for å få effektuert disse klagene, har Renovasjonsetaten valgt å sanksjonere manglende innsamling med dagmulkt. Renovasjonsetaten krever kun dagmulkt for manglende tømming av beholdere som Renovasjonsetaten åpenbart kan dokumentere at ikke er tømt til tross for flere klager.

Oslo kommunes hovedfokus er at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy