Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 10.11.16

Pressemelding   •   nov 10, 2016 15:10 CET

STATUS 10.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Beklageligvis er vi ennå ikke helt i rute når det gjelder avfallsinnsamlingen i Oslo. Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har stabilisert seg på et høyt nivå, men det er noen ruter og områder som har vist seg å være mer utfordrende enn andre. I tillegg er det et betydelig etterslep i papirinnsamlingen som følge av tidligere forsinkelser.

- Selv om innsamlingen går som normalt for de aller fleste som bor i Oslo, har en del abonnenter dessverre opplevd at klager ikke har blitt effektuert innen rimelig tid. Det er ikke akseptabelt, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Situasjonsrapport fra Veireno AS
Søndag 13. november markerer slutten på sjette og siste uke av innkjøringsperioden for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten har bedt Veireno AS om å levere en situasjonsrapport mandag 14. november. Rapporten skal inneholde status for innsamlingen etter seks driftsuker, papirinnsamlingen inkludert. Vi krever også en fremdriftsplan med konkrete tiltak og frister som gjør at Renovasjonsetaten og Veireno AS raskest mulig når målene som er satt for avfallsinnsamlingen. Dette skal gi abonnentene våre en økt forutsigbarhet med tanke på når de får tømt avfallet sitt.

Rapportering på innsamling i uke 45

Status for avfallsinnsamlingen
Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall er på et stabilt og høyt nivå. Forrige uke samlet vi inn 2590 tonn. Nivået for en normaluke er 2500 tonn.

De to foregående ukene, uke 43 og 44, har vi også i papirinnsamlingen samlet inn tilsvarende normalnivået for en uke, som er på 500 tonn. Samtidig ser vi et stort etterslep i papirinnsamlingen. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å samle inn etterslepet uten at det går på bekostning av normal rutekjøring.

Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir vil ta noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten ber om forståelse for dette.

Oslo kommunes hovedfokus er at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.