Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo

Pressemelding   •   okt 20, 2016 15:43 CEST

INNSAMLINGSSTATUS: Bedring i avfallskvaliteten

- Tilbakemeldinger fra Energigjenvinningsetaten viser allerede tydelige tegn til at den nye driftsmodellen for innsamling av avfall i Oslo vil være fordelaktig for driften av sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud, sier direktør Pål A. Sommernes.


Bedre avfallskvalitet
Energigjenvinningsetaten rapporterer om at avfallskvaliteten og tilstanden på posene som leveres til sorteringsanleggene har blitt merkbart bedre etter at Veireno AS overtok innsamlingen. Dette skyldes blant annet ny teknologi for skånsom behandling av avfallet i Veirenos biler. Mindre søl på sorteringsbåndene reduserer behovet for vask og vedlikehold. Utvidete hente- og åpningstider gjør i tillegg at anleggene driftes jevnere utover dagen. I sum kan dette forlenge anleggenes levetid med flere år.

Kildesorteringsprosjektet i Oslo vil få et løft av dette. Flere hele poser kommer frem til og gjennom anleggene. Kildesortering er en dugnad hvor vi er helt avhengige av at folk stoler på systemet som ligger bak de blå og grønne posene. Vi er svært takknemlige for innsatsen som legges ned hjemme ved kjøkkenbenken hver eneste dag.

Rapportering på innsamling i uke 42

Innsamling av avfall 
Den positive utviklingen fortsetter. Ukens tre første dager viser totalt 1300 tonn innsamlet avfall, mot tilsvarende 1400 tonn forrige uke og 1100 tonn den første uken med Veireno AS. Vi nærmer oss en normaltilstand. Nedgangen fra forrige uke forteller oss at etterslepet fra helgen var mindre enn uken før.

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere klager. Helgeinnsamlingen fortsetter så lenge det er behov. Det er etablert en egen gruppe hos Veireno som henter avfall fra områder/husholdninger der innsamlingen har vært mest forsinket.

Status på klage- og avvikshåndtering
Vi får stadig færre henvendelser om manglende tømming, men prioriterer dem like høyt som tidligere. Nedgangen gir oss anledning til å behandle det som kommer inn raskere og mer effektivt.

Kontroll av tømminger
Renovasjonsetaten gjennomfører fortløpende kontroller av tømminger der det har blitt mottatt andre- og tredjegangsklager for å forsikre oss om at avfallet samles inn, og vi ringer abonnenter på de mest kritiske klagelistene for å bekrefte at avfallet er hentet. Dette får vi gode tilbakemeldinger på.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra via SMS eller telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy