Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 21.10.16

Pressemelding   •   okt 21, 2016 18:22 CEST

STATUS:

- Oslo kommune ønsker å lykkes med innsamling av husholdningsavfall og utvidet kildesortering i Oslo. Vi forstår godt frustrasjonen hos abonnentene våre og beklager igjen til de som er berørt. Etter innkjøringsfasen på 4-6 uker fra 3. oktober skal tjenesten vi utfører for Oslos 650.000 innbyggere være tilbake i en normalsituasjon, sier direktør Pål A. Sommernes.

Energigjenvinningsetatens anlegg er åpent også denne helgen.


Rapportering på innsamling i uke 42

Innsamling av avfall
Torsdag 20. oktober var den torsdagen med høyest innsamlet tonnasje (468 tonn) siden Veireno AS overtok innsamlingen i Oslo 3. oktober. Til sammenligning ble det samlet inn 431 tonn torsdag 29. september, som var den siste uken med forrige tjenesteleverandør. Dette forsterker en allerede positiv utvikling og gjør at Renovasjonsetaten ser lyst på fortsettelsen.

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere klager. Det blir helgeinnsamling som planlagt 22.-23. oktober. Det er etablert en egen gruppe hos Veireno AS som henter avfall fra områder/husholdninger der innsamlingen har vært mest forsinket.

Status på klage- og avvikshåndtering 
Renovasjonsetaten får stadig færre klager. Nedgangen gir oss anledning til å behandle de klagene som kommer inn raskere og mer effektivt.

Kontroll på tømminger
Renovasjonsetaten gjennomfører fortløpende kontroller over tømminger der det har blitt mottatt flere klager, for å forsikre oss om at avfallet samles inn. I tillegg ringer vi abonnenter på de mest kritiske klagelistene for å få bekreftet at avfallet faktisk er hentet.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det fortsatt ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Vedrørende sak i NRK Østlandssendingen 21. oktober om arbeidsforholdene i Veireno AS
I dag ble det i Østlandssendingen radio fremsatt påstander om dårlige arbeidsforhold i Veireno AS. Veireno AS er leverandøren som er valgt til å samle inn avfall i Oslo kommune fra og med 03.10.2016. Innholdet i påstandene var per 21.10.2016 ukjente for Renovasjonsetaten. Påstandene er i dag tatt opp med ledelsen i Veireno AS, og vil bli fulgt opp i daglige driftsmøter.

Oslo kommune og Renovasjonsetaten har stort fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Kontrakten mellom Renovasjonsetaten og Veireno AS forutsetter overholdelse av alle lover, regler og tariffavtaler knyttet til de ansattes arbeidsvilkår

Vedrørende Oslo kommunes kontrakt med Veireno AS
Veireno AS er fortsatt i en innkjøringsfase. Innføringen av ny teknologi og nye kjøreruter fører med seg driftsutfordringer på kort sikt. På lengre sikt vil omleggingen innebære at innsamlingen av avfall i Oslo kommune blir bedre enn tidligere, og at kildesorteringsgraden går opp.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra via SMS eller telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (2)

  Det er en del ting jeg stusser over:

  1) Finnes det en alternativ måte for frustrerte innbyggere å bli kvitt søpla si? Kan vi levere direkte på mottaket? Jeg er lei av å vente

  2) Dere sier at dere nå har fått en rekord på 468 tonn på en dag, mot 431 på en tilfeldig sammenlignet dag FØR kaoset satte inn. Jeg vil gjerne vite hvor stort etterslepet er, og når dere forventer å ha innhentet det tapte. Det kom en lovnad om "Innen søndag", men det er snart en uke siden. Jeg stusser også over at dere glatt hoppet over å kommentere hvorfor dere ikke holder den fristen dere selv lovte.

  3) Hvem er egentlig politisk ansvarlig her? Lan er FULLSTENDIG usynlig, så det kan jo da åpenbart ikke være henne. Hvem er egentlig ansvarlig byråd og hva er egentlig omfanget av ekstratiltak som er satt inn. Det skrytes av 8 ekstra biler, men det hjelper jo åpenbart ikke. Hva er antall biler i en normalsituasjon. Hva her politisk ledelse satt inn av ekstratiltak?

  Sorry, men dette holder ikke.

  - Henrik - 22-10-2016 09:46 CEST

  Heisann Henrik, beklager sent svar!

  1) Det er dessverre ingen alternativ måte levere kildesortert husholdningsavfall. Avfallsinnsamlingen går bedre og bedre dag for dag, og som følge av innsamlingen i helgen er etterslepet av husholdningsavfall hovedsakelig tatt ut. Det trenden er der derfor tydelig positiv i retning mot en normalisert gjennomføring av avfallsinnsamlingen i Oslo.

  2) Før helgen hadde vi ca 1,5 dager etterslep med restavfall. Etter kjøringen i helgen etterslepet av husholdningsavfall hovedsakelig kjørt inn.

  3) Lan Marie Nguyen er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og derfor politisk ansvarlig. Normalt sett skal det være 42 biler som kjører i et skiftsystem.

  I disse pressemeldingene kan du lese om tiltakene som er blitt gjort:

  http://www.mynewsdesk.com/no/renovasjonsetaten/pressreleases/status-for-avfallsinnsamlingen-i-oslo-24-dot-10-dot-16-1620056

  http://www.mynewsdesk.com/no/renovasjonsetaten/pressreleases/status-for-avfallsinnsamlingen-i-oslo-21-dot-10-dot-16-1617654

  http://www.mynewsdesk.com/no/renovasjonsetaten/pressreleases/status-for-avfallsinnsamlingen-i-oslo-1615469

  http://www.mynewsdesk.com/no/renovasjonsetaten/pressreleases/positiv-utvikling-for-avfallsinnsamlingen-1613627

  http://www.mynewsdesk.com/no/renovasjonsetaten/pressreleases/status-paa-innsamling-av-husholdningsavfall-og-videre-tiltak-1608704

  http://www.mynewsdesk.com/no/renovasjonsetaten/pressreleases/renovasjonsetaten-beklager-og-setter-inn-strakstiltak-1605789

  - Andreas Haslegaard - 25-10-2016 09:10 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.