Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 24.11.16

Pressemelding   •   nov 24, 2016 13:29 CET

Status 24.11.16

- Utviklingen i avfallsinnsamlingen går fremover for hver dag. Alt tyder fortsatt på at den nye driftsmodellen er fordelaktig for kildesorteringen i Oslo og driften av sorteringsanleggene. Dette er gode nyheter for innbyggerne i Oslo kommune, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Status for avfallsinnsamlingen
Det er allerede samlet inn 417 tonn papir, papp og kartong hittil denne uken. Vi får stadig hentet inn etterslep fra tidligere forsinkelser, samtidig som den ordinære rutekjøringen nærmer seg normalsituasjonen. Det er samlet inn 1544 tonn mat-, plast- og restavfall.


Manglende tømming
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

 • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
 • Det foretas cirka syv millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 130.000 tømminger per uke.
 • Renovasjonsetaten hadde cirka 900.000 besøk på gjenbruksstasjonene i 2015.
 • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2015 sammenlignet med 2014:
  • 2014: 347 kg/innbygger per år
  • 2015: 340 kg/innbygger per år
 • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2015).
 • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2015).
 • To prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2015).
 • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2015).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy