Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 25.10.16

Pressemelding   •   okt 25, 2016 15:56 CEST

STATUS 25.10

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Mandag 24. oktober var det fortsatt noen få husholdninger som ikke hadde fått hentet avfallet sitt i oktober, og det beklager jeg på det aller sterkeste. Disse avvikene har den høyeste prioritet og blir ordnet fortløpende. Vi jobber parallelt med å identifisere årsakene, og å iverksette positive tiltak slik at det ikke skjer igjen, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 43

Ny driftsmodell gir bedre kildesortering
Energigjenvinningsetaten bekrefter tidligere rapporter om at utsorteringsgraden av blå og grønne poser ved sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud har gått opp etter at Veireno AS overtok innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo. Avfallskvaliteten har blitt bedre fordi de nye renovasjonsbilene behandler posene på en mer skånsom måte under innsamlingen.

Skiftordninger hos Veireno AS, og lengre åpningstid ved anleggene, gjør at avfallet leveres jevnere utover dagen. Det betyr at anleggene faktisk kan kjøre under normalhastighet, noe som medfører betydelig lengre levetid for anleggene. Avfallet får i tillegg mindre medfart på samlebåndene, som igjen bidrar til en økt utsorteringsgrad. Dette er veldig godt nytt for kildesorteringen i Oslo.

Innsamling av avfall
Ved Oslos 340.000 husholdninger er det cirka 58.000 standplasser med store, små og nedgravde avfallsbeholdere. Siden oppstart 3. oktober har Veireno AS utført over 355.000 tømminger fra disse standplassene. Totalt sett er vi godt fornøyd med dette tallet. Fra og med driftsuke 3 (17.-23. oktober) har tallene for den innsamlede tonnasjen vært jevnt over normale. Vi ønsker å gjenta viktigheten av at renovatørene blir kjent med nye kjøreruter og rutiner. Når vi nå går inn i andre halvdel av innkjøringsperioden, ser vi at innsamlingen utføres bedre og mer effektivt for hver dag.

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med økt bemanning for å redusere eventuelle forsinkelser og håndtere klager.

Status på klage- og avvikshåndtering
Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Vi får inn færre klager for hver dag. Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er mest berørt av forsinkelsene, og kan omfordele ressurser deretter.

Kontroll på tømminger
Renovasjonsetaten fortsetter med daglige kontroller av tømminger der det har blitt mottatt flere henvendelser på samme forhold for å forsikre oss om at avfallet ble samlet inn. Kontrollene består av å kjøre ut til de aktuelle adressene, og å ringe abonnenter på de mest kritiske klagelistene for å bekrefte at avfallet faktisk er hentet.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det fortsatt ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra via SMS eller telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (2)

  Sorteringer i svarte søppelsekker er nok med å høyne kvaliteten på innsamlingen. Dette er sprøyt fra ende til annen. Bildet fra det ene mottaksanlegget viste 6 biler som tømmer samtidig, er det virkelig jevn tømming utover dagen? Å lyve for Oslos befolkning er bare trist. Pål Sommernes må ta sin hatt å gå, maken til inkompetent leder finnes ikke.

  - Svein S - 25-10-2016 20:11 CEST

  Heisann Svein og takk for henvendelsen,

  Avfallet kommer inn til anleggene på en mer optimal måte enn tidligere og imøtekommer derfor Energigjenvinningsetatens (EGE) ønske om en jevn levering utover driftsdøgnet. Lengre leveringsperiode gjør at EGE kan kjøre på en helt annen måte og utsorteringsgraden har gått opp for både blå og grønne poser.

  Avfallskvaliteten har blitt bedre noe som tyder på at de nye bilene behandler posene på en mye mer skånsom måte under selve innsamlingen. Bedre avfallskvalitet fører til at sorteringslinjene er mindre tilgriset, noe som medfører mindre arbeid og bedre arbeidsmiljø for de ansatte på sorteringsanlegget.Bedre tid til renhold, samt muligheten til å kjøre ned hastighet på sorteringslinjen, har gjort dette bedre.

  Forbedringene medfører lengre levetid for anleggene på lang sikt.

  - Andreas Haslegaard - 26-10-2016 10:14 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.