Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 26.10.16

Pressemelding   •   okt 26, 2016 18:25 CEST

STATUS 26.10

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Starten på uka viser de høyeste tonnasjetall av innsamlet avfall så langt i oktober måned. På mandag ble det samlet inn 533 tonn husholdningsavfall. Dette er det høyeste antall tonn avfall per dag så langt. Dette betyr at flere og flere innsamlingsruter nå kjøres fullt ut, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

-Samtidig er det fortsatt noen husholdninger som ikke har fått hentet avfallet sitt, og det beklager jeg på det aller sterkeste. Disse avvikene har den høyeste prioritet og blir håndtert fortløpende. Vi jobber parallelt med å identifisere årsakene og iverksette tiltak slik at det ikke skjer igjen, fortsetter direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 43

Positiv utvikling
På mandag 24.10 ble det samlet inn 533 tonn avfall. I går ble det samlet inn 433 tonn avfall, som er det høyeste tonnasjetallet for en tirsdag så langt i oktober. Innsamlet mengde restavfall fortsetter å nærme seg normal drift. Fremover vil innsamlingen av papp, papir og kartong bli høyere prioritert.

Ny driftsmodell gir bedre kildesortering
Utsorteringsgraden av blå og grønne poser i sorteringsanleggene har gått opp etter at Veireno AS overtok innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo. Avfallskvaliteten har blitt bedre fordi de nye renovasjonsbilene behandler posene på en mer skånsom måte under innsamlingen.

Skiftordninger hos Veireno AS gjør at avfallet leveres jevnere utover dagen. Det betyr at anleggene faktisk kan kjøre under normalhastighet, noe som medfører betydelig lengre levetid for anleggene. Avfallet får i tillegg mindre medfart på samlebåndene, som igjen bidrar til en økt utsorteringsgrad. Dette er veldig godt nytt for kildesorteringen i Oslo.

Innsamling av avfall
Ved Oslos 340.000 husholdninger er det cirka 58.000 standplasser med store, små og nedgravde avfallsbeholdere. Siden oppstart 3. oktober har Veireno AS utført over 355.000 tømminger fra disse standplassene. Totalt sett er vi godt fornøyd med dette tallet. Fra og med driftsuke 3 (17.-23. oktober) har tallene for den innsamlede tonnasjen vært jevnt over normale. Vi ønsker å gjenta viktigheten av at renovatørene blir kjent med nye kjøreruter og rutiner. Når vi nå går inn i andre halvdel av innkjøringsperioden, ser vi at innsamlingen utføres bedre og mer effektivt for hver dag.

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med ekstra bemanning for å redusere eventuelle forsinkelser og håndtere klager.

Status på klage- og avvikshåndtering
Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Vi får inn færre klager for hver dag. Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er mest berørt av forsinkelsene, og kan omfordele ressurser deretter.

Kontroll av tømminger
Renovasjonsetaten fortsetter med daglige kontroller av tømminger der det har blitt mottatt flere henvendelser på samme forhold for å forsikre oss om at avfallet ble samlet inn. Kontrollene består av å kjøre ut til de aktuelle adressene og å ringe abonnenter på de mest kritiske klagelistene for å bekrefte at avfallet er hentet.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det fortsatt ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra via SMS eller telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy