Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 27.10.16

Pressemelding   •   okt 27, 2016 15:25 CEST

STATUS 27.10

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- I går ble det samlet inn 427 tonn avfall, som er det høyeste tonnasjetallet for en onsdag så langt i oktober. Den positive trenden fortsetter, og vi er stadig nærmere normal mengde innsamlet avfall. Flergangsklager har den høyeste prioritet og skal løses så raskt som mulig, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Innsamlingen av papp, papir og kartong vil nå bli høyt prioritert. Derfor setter vi inn ekstraordinære tiltak i helgen. Ekstramannskap og -biler kjører papirinnsamlingsruter og følger opp klager på lørdag og søndag. Mottak for papp, papir og kartong holder derfor åpent for å ta i mot helgens innsamlede papir, forklarer direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 43

Håndtering av flergangsklager
Renovasjonsetaten har intensivert kontrollen på tømminger. Alle flergangsklager oversendes Veireno AS for umiddelbar håndtering. Renovasjonsetaten gjennomfører samtidig daglige kontroller på flergangsklager. Kontrollene består av å kjøre ut til de aktuelle adressene og å ringe abonnenter på de mest kritiske klagelistene for å bekrefte at avfallet er hentet.

Innsamling av papp, papir og kartong
Rutene for innsamling av papir har blitt kjørt som planlagt siden oppstarten 3. oktober. Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Det vil med andre ord si at noen papirruter kjøres for første gang denne uken.

Vi minner samtidig om at abonnenter som selv setter frem papirbeholder før tømming må sjekke eventuell ny hentedag på renovasjonsetaten.no.

Ny driftsmodell gir bedre kildesortering
Utsorteringsgraden av blå og grønne poser i sorteringsanleggene har gått opp etter at Veireno AS overtok innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo. Avfallskvaliteten har blitt bedre fordi de nye renovasjonsbilene behandler posene på en mer skånsom måte under innsamlingen.

Skiftordninger hos Veireno AS gjør at avfallet leveres jevnere utover dagen. Det betyr at anleggene faktisk kan kjøre under normalhastighet, noe som medfører betydelig lengre levetid for anleggene. Avfallet får i tillegg mindre medfart på samlebåndene, som igjen bidrar til en økt utsorteringsgrad. Dette er veldig godt nytt for kildesorteringen i Oslo.

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med ekstra bemanning for å redusere eventuelle forsinkelser og håndtere klager.

Status på klage- og avvikshåndtering
Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Vi får inn færre klager for hver dag. Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er mest berørt av forsinkelsene, og kan omfordele ressurser deretter.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det fortsatt ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.