Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 31.10.16

Pressemelding   •   okt 31, 2016 15:05 CET

STATUS ETTER HELGEN

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Vi fortsetter å prioritere innsamlingen av papir, papp og kartong, og utviklingen er positiv. I uke 43 ble det samlet inn 539 tonn papiravfall, mot 411 tonn uken før. Vi ser effektene av alle de positive tiltak vi har iverksatt, og er enda nærmere nivået for en normal innsamlingsuke, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 43

Status for innsamlingen av husholdningsavfall
I uke 43, 24.-30. oktober, samlet Veireno AS inn nesten 2300 tonn husholdningsavfall ekskludert helgeinnsamlingen. Dette tilsvarer en økning på 200 tonn sammenlignet med tilsvarende periode i uke 42.

Håndtering av flergangsklager
Mandag 31. oktober er det planlagt cirka 220 kontroller som går ut på å kjøre ut til aktuelle adresser eller å ringe abonnenter for å bekrefte at avfallet er hentet. Veireno AS fortsetter med ekstra bemanning for å behandle klager.

Status på klage- og avvikshåndtering
Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Renovasjonsetaten og Veireno AS har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og kan omfordele ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt den høyeste prioritet og skal løses så raskt som mulig.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage en gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy