Skip to main content

Status på innsamling av husholdningsavfall og videre tiltak

Pressemelding   •   okt 17, 2016 13:39 CEST

​STATUS PÅ AVFALLSINNSAMLINGEN

- Det ble totalt sett samlet inn normal mengde avfall i forrige uke. Men det er fortsatt noen av våre abonnenter som ikke har fått hentet avfallet sitt på lang tid. Dette beklager vi på det sterkeste, og viderefører og forbedrer innførte tiltak, forklarer direktør Pål A. Sommernes.

Rapportering på strakstiltakene før helgen

Helgeinnsamling av avfall
Veireno AS har samlet inn 378 tonn husholdningsavfall i helgen. Det ble totalt sett samlet inn normal mengde avfall i forrige uke, helgeinnsamlingen inkludert. Det ble i uke 41 samlet inn 2657 tonn husholdningsavfall. Til sammenligning ble det samlet inn 2509 tonn husholdningsavfall i en tilsvarende uke i september, uke 37 (12.09 – 18.09).

Fortsetter med økt bemanning
Veireno AS fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere avvik. Helgeinnsamlingen fortsetter så lenge det er behov.

Status på klage- og avvikshåndtering
Antall klager totalt fra 3. oktober til mandag 17. oktober kl. 07.00 er 5512. Svært mange klager er nå behandlet. Fredag ettermiddag lå det 3384 klager i kundesystemet. 1855 klager ble behandlet i løpet av helgen. Mandag morgen var antallet klager redusert fra 3384 til 1529. Tiltakene som ble innført før helgen har vært vellykket og vi jobber på spreng med å behandle de resterende klagene.

Kontroll på tømminger
Renovasjonsetaten gjennomfører i dag kontroller over tømminger der det på fredag ble mottatt andregangsklager for å forsikre oss om at avfallet er samlet inn.

Trafikale forhold
På grunn av den pågående streiken i NSB er det ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no, eller SMS: REN+adresse+avfallstype til 1980. 

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (1)

    OK, så dere tømmer 2600 tonn i uken, mot 2500 på en normal uke. Det betyr at dere vil bruke 25 uker på å ta igjen etterslepet, gitt at dere holder oppe denne frekvensen. Det betyr også at den lovnaden dere kom med før helgen, om at alt avfall skulle være håndtert innen utgangen av søndag, var helt hårreisende.

    Her er et hot kommunikasjonstips: Aldri lov noe dere ikke er i nærheten av å kunne holde.

    - Henrik Johannessen - 17-10-2016 18:36 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy