Skip to main content

I morgen starter en av de største medisinske kongressene i Norge noensinne

Pressemelding   •   jun 28, 2019 11:19 CEST

Nevrologikongressen EAN samler flere tusen nevrologer fra hele verden.

EAN er Europas største generelle nevrologikonferanse, og i år arrangeres konferansen for første gang i Norge. Nevrologer fra hele Europa og verden samles på Norges varemesse på Lillestrøm for å høre om den nyeste hjerne- og nevrologiforskningen.

Roche satser stort på nevrologi, og forsker både innen de større nevrologiske sykdommene – som MS, Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom, og de mer sjeldne diagnosene – som spinal muskelatrofi (SMA), Huntingtons sykdom, neuromyelitis optica (NMO) og amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Under årets EAN-kongress vil vi presentere data fra forskning innenfor SMA, Huntingtons sykdom og MS.

Innenfor MS blir det presentert oppfølgingsdata for legemidlet Ocrevus (okrelizumab). Data Roche presenterer på EAN bekrefter en positiv nytte/risiko-profil for behandling av både relapserende multippel sklerose (RMS) og primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Over 100 000 pasienter verden over har til nå blitt behandlet med Ocrevus gjennom kliniske studier og et raskt økende antall i klinisk praksis. Legemidlet er ikke tilgjengelig i Norge, da Beslutningsforum for Nye Metoder ikke har innført denne behandlingen for norske pasienter.

- Svært mange europeiske MS-pasienter kan få Ocrevus. De nye dataene bekrefter at det er viktig å begynne tidlig i sykdomsforløpet med effektiv sykdomsmodifiserende behandling. Norske pasienter bør også ha muligheten til å dra nytte av den eneste godkjente B-cellebehandlingen i MS. Dette er også den eneste medisinen som er godkjent for PPMS, en svært alvorlig sykdom der det haster for pasientene å få behandling. Vi jobber hardt for at også norske pasienter skal få tilgang til Ocrevus. Vårt håp og forventning er at helsemyndighetene nå ser at det er viktig for pasienter å få tilgang til denne behandlingen raskt, og at det tas en beslutning om dette rett etter sommeren, sier Rajji Medhwan, administrerende direktør i Roche Norge.

Roche er en global pioner innen legemidler og diagnostikk som fremmer medisinsk vitenskap og forbedrer menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Siden grunnleggelsen i 1896 har Roche forsket etter bedre måter å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer på, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinsk innovasjon ved å samarbeide med alle relevante interessenter.

Roche har utviklet 30 medisiner som inngår i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kreftmedisin. For niende året på rad er Roche anerkjent i Dow Jones Sustainability Index som det mest bærekraftige selskapet innen legemidler, bioteknologi og livsvitenskap.

Roche har hovedkvarter i Basel, Sveits og har 94 000 medarbeidere i mer enn hundre land. I 2017 investerte Roche 87 milliarder norske kroner i forskning og utvikling av et totalt salg på 447 milliarder norske kroner. Genentech i USA er et heleid selskap av Roche. Roche er også majoritetseier i Chungai Pharmaceutical, Japan. For mer informasjon, se www.roche.com.

Alle varemerker brukt eller nevnt i denne meldingen er beskyttet ved lov.