Skip to main content

​Legemiddel viste ingen effekt mot COVID-19 assosiert lungebetennelse

Pressemelding   •   jul 29, 2020 13:28 CEST

VISTE IKKE EFFEKT: Roche gir en oppdatering på COVACTA-studiens fase III som undersøkte effekten av RoActemra (tocilizumab) hos innlagte pasienter med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse. Foto: Getty Images

COVACTA-studien oppfylte ikke det primære endepunktet for bedret klinisk status hos pasienter med COVID-19 assosiert lungebetennelse, eller det viktigste sekundære endepunktet for redusert pasientdødelighet etter 4 uker.

Roche gir en oppdatering på COVACTA-studiens fase III som undersøkte effekten av RoActemra (tocilizumab) hos innlagte pasienter med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse. Studien er den første globale, randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase III-studien som undersøkte RoActemra i denne pasientgruppen.

- I situasjonen vi står i med en global koronapandemi er det viktig å ha gode data på hva som fungerer og ikke, og sånn sett er denne studien et viktig bidrag til de som behandler pasientene. Vi hadde håpet at dette legemidlet kunne bli et verktøy mot COVID-19, men disse resultatene viser dessverre at RoActemra alene ikke har den effekten vi hadde håpet på. Det er likevel imponerende hvordan man gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører klarte å fullføre denne studien i løpet av veldig kort tid, og opprettholde de høye standardene for vitenskapelige studier under en folkehelsekrise, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

COVACTA-studien ble gjennomført i samarbeid med Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del av the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response at the United States Department of Health and Human Services. Ingen norske pasienter har blitt inkludert i studien.

Til tross for negativt resultat i denne studien, vil Roche fortsette å undersøke RoActemras effekt hos pasienter med COVID-19 – blant annet i kombinasjon med et antiviralt legemiddel.

Om Roche sitt bidrag under COVID-19-pandemien

COVID-19-pandemien fortsetter å utvikle seg globalt, med varierende utvikling fra land til land. Vi i Roche samarbeider med helsepersonell, laboratorier, myndigheter og organisasjoner for å sikre at pasienter får testene, behandlingen og omsorgen de trenger under denne krisen.

Pålitelig testing av høy kvalitet er viktig for å hjelpe helsevesenet med å bekjempe denne pandemien. 12. mars mottok Roche FDA Emergency Use Authorization (EUA) for en molekyltest med høyt volum for å oppdage SARS-CoV-2 – viruset som forårsaker COVID-19. Testen er også tilgjengelig i land som godtar CE-merket, inkludert Norge.

3. mai kunngjorde Roche at vår COVID-19 antistofftest, rettet mot å oppdage tilstedeværelsen av antistoffer i blodet, også mottok FDA EUA og er tilgjengelig i markeder som godtar CE-merket, inkludert Norge.

I juni mottok Roche en FDA EUA for Elecsys® IL-6-testen for å hjelpe til med å identifisere alvorlig inflammatorisk respons hos pasienter med bekreftet COVID-19, samt lansere Roche v-TAC, noe som kan bidra til å forenkle screening, diagnose og overvåking av pasienter med nedsatt lungefunksjon i den nåværende COVID-19-pandemien.

I tillegg undersøker vi potensialet i vår eksisterende portefølje for behandlinger mot COVID-19.

Om COVACTA-studien

COVACTA er en global, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III-studie (COVACTA, NCT04320615) som evaluerer sikkerheten og effekten av intravenøs RoActemra i tillegg til standardbehandling hos voksne pasienter innlagt med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse sammenlignet med placebo pluss standardbehandling. De primære og sekundære endepunktene inkluderer klinisk status, dødelighet, mekanisk ventilasjon og intensivavdelingsenhet (ICU) ved uke fire. Pasientene vil bli fulgt i 60 dager etter randomisering.

For mer informasjon om denne studien, se Roche sin globale pressemelding.

Om Roche

Roche er en global aktør innen legemidler og diagnostikk med fokus på å fremme vitenskap for å forbedre menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak har gjort Roche til et ledende selskap innen helse - en strategi som tar sikte på å tilpasse riktig behandling til hver pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med differensierte medisiner innen onkologi, immunologi, smittsomme sykdommer, øyesykdommer og sykdommer i sentralnervesystemet. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk og vevbasert kreftdiagnostikk, og et foregangsfirma innen diabetesbehandling.

Roche ble grunnlagt i 1896 og fortsetter å jobbe for forebygging, diagnostikk og behandling av sykdommer, samt å bidra til et bærekraftig samfunn. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinske nyvinninger ved å samarbeide med alle relevante interessenter. Mer enn tretti medisiner utviklet av Roche er inkludert i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle medisiner, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamidler og kreftmedisiner. Dessuten har Roche i 11 år på rad blitt anerkjent som ett av de mest bærekraftige selskapene i helsesektoren av Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Roche-gruppen, med hovedkontor i Basel, Sveits, er aktiv i over 100 land og sysselsatte i 2019 rundt 98 000 mennesker over hele verden. I 2019 investerte Roche 11,7 milliarder CHF i forskning og utvikling og omsatte for 61,5 milliarder CHF. Genentech, i USA, er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetsaksjonær i Chugai Pharmaceutical, Japan. For mer informasjon, besøk www.roche.com.