Skip to main content

H2017: Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020

Dokument   •   jan 01, 2017 10:07 CET

Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjettprosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter som prioriteres. H2017 reflekterer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune etter fremleggelsen av M2016 har gjort vedtak som øker ambisjonene for grønn mobilitet.
Lisens Bruk i media (?)