This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Hvordan kan bussbransjen bidra til økt trafikksikkerhet?

03 mars 08:00 – 10:00

Ruter S, Jernbanetorget 1 i Oslo. Inngangen heter Samspill og ligger til høyre for trappa fra Oslo S.

Transportøkonomisk institutt skal på oppdrag for Ruter gjennomføre en undersøkelse av de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av kravene Ruter stiller i kontraktene med bussoperatører.

Ruter har et overordnet ansvar og kjøper tjenester av bussoperatørene gjennom anbudskonkurranse. Ansvaret for trafikksikkerhet er formelt sett plassert hos den enkelte operatør som kjører på oppdrag for Ruter. Likevel er det flere forhold ved Ruters virksomhet og beslutninger som påvirker trafikksikkerheten.

Ifølge Statens havarikommisjon for transport (SHT) sin rapport om møteulykke mellom to busser på FV. 450 ved Nafstad, Ullensaker den 17. November 2017, tilrådes Ruter å gjennomgå de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av kravene som stilles i kontraktene med bussoperatører. TØI anbefaler det samme i en rapport fra 2019.

Nå skal TØI i gang med nytt oppdrag for Ruter og i den forbindelse kick-starter vi prosjektet med et faglig forkostseminar.

Foreløpig program

 • Bakgrunnen for prosjektet Bård-Henrik Sørensen, Ruter
 • Møteulykken ved Nafstad Per Olav Hetland, Havariinspektør i Statens Havarikommisjon
 • Dette skal vi undersøke Tor-Olav Nævestad, Transportøkonomisk institutt
 • Hvordan er trafikksikkerhet ivaretatt i bussanbudene i Sverige? Lars Annerberg, branschutvecklare, Sveriges Bussföretag
 • Synspunkter på trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av Ruters kontraktskrav:
  • Jon H. Stordrange, Adm. Dir. NHO Transport
  • Jim Klungnes, Forbundsleder, Yrkestrafikkforbundet
  • Dag Einar Sivertsen, Forbundssekretær, Fellesforbundet
 • Paneldiskusjon moderert av Gunnar Lindberg, Direktør ved TØI

 MELD DEG PÅ FROKOSTMØTET HER

Har du ikke anledning til å delta? Se streamen her!

Emner


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i området vi dekker i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt