Skip to main content

Vil selvkjørende busser ta over i fremtiden?

Event

25
NOV
  -

Velkommen til Ruters frokostmøte. Vil selvkjørende busser ta over i fremtiden?

Her er programmet for frokostmøtet:

08.00 – 09.00: Faglige innlegg fra Lykke Magelund, Endre Angelvik, Bernt Sverre Mehammer og Aud Tennøy.
09.00 – 10.00: Paneldebatt: Hva vil automatisering av kjøretøy bety for kollektivtrafikken, byregionen og måten vi reiser på?

I panelet:

Lykke Magelund fra COWI DK
Fremtidens kollektive transport – i et dansk perspektiv
Den raske teknologiske utvikling – med intelligente kjøretøy, smart byer og borgere som er permanent tilkoblet – krever nytenkende kollektivtransport. Lykke Magelund vil fortelle om de initiativer og diskusjoner som er i Danmark om teknologi, trafikanter, organisering og byutvikling. Lykke Magelund er er sivilingeniør og ph.d og har gjennom mange år arbeidet med strategiske analyser og planer for kollektivtransport.

Bernt Sverre Mehammer fra COWI Norge
Hvordan påvirker selvkjørende kjøretøy konkurranseforholdet mellom kollektiv og personbil
Bernt Sverre Mehammer vil snakke om hvordan selvkjørende kjøretøy vil endre forutsetningene for mobilitetsløsninger, og hva som er forutsetning for at dette gir oss bedre byer. Han er samfunnsøkonom og spesialist på grønn mobilitet i norske byer med særlig interesse i hvordan man endrer transportvaner.

Endre Angelvik fra Ruter
Hvordan integrere selvkjørende busser i et grønt mobilitetssystem?
Endre Angelvik vil snakke om hvilke mulighet som åpnes ved ny teknologi, automatisering og selvkjørende busser Endre Angelvik er Ruters nye direktør for Fleksibel frekvens hvor digitalisering vil inngå som en viktig faktor når vi beveger oss fra dagens kollektivtrafikk til å løse morgendagens mobilitetsbehov for våre kunder.

Aud Tennøy fra TØI
Veikapasitet og ny teknologi
Aud Tennøy vil snakke om mulige konsekvenser for veikapasitet og samordnet areal- og transportplanlegging (ATP) Vil selvkjørende kjøretøy frigjøre areal eller vil konsekvensen kunne bli økt press på vei-infrastruktur og tiltagende urban sprawl? Aud Tennøy er forskningsleder for forskningsgruppen Byutvikling og bytransport på Transportøkonomisk institutt TØI. Tennøy har jobbet med areal- og transportplanlegging, byutvikling og bytransportsystemer, som planlegger og som forsker, i mer enn 20 år.

Hanne Bertnes Norli fra Ruter
Hanne Bertnes Norli er utviklingsdirektør i Ruter og har ansvar for videreutvikling av grunnstammen i trafikktilbudet og grønn mobilitet. Hun leder utredningsarbeidet for ny infrastruktur for buss, båt, trikk og T-bane med ansvar for utredning av blant annet Fornebubanen, ny sentrumstunell og nye Oslo S med ny bussterminal over sporområdet.