Skip to main content

​2015 – 41 000 flere reiser hver dag

Pressemelding   •   feb 17, 2016 08:00 CET

Adm.direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen

Nye tall fra Ruter viser en økning på 4,7 prosent i 2015. Dette tilsvarer 15 millioner nye påstigninger, noe som betyr 41 000 flere reiser hver eneste dag i fjor!

I Oslo var veksten i 2015 på fem prosent, mens i Akershus var det en trafikkvekst på 3,8 prosent.

– Vi er godt fornøyde med fjorårets resultater. I Oslo leverer vi sterkt gjennom hele året og når målet på fem prosent. Spesielt gleder vi oss over at satsingen i Akershus fra sensommeren 2015 allerede viser gode resultater, og i siste halvår og frem til i dag, har vi her en vekst på 6 prosent, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

41 000 flere reiser hver dag

Totalt sett ble det gjort 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2015. Dette er en økning med hele 15 millioner reiser, noe som utgjør 41 000 nye passasjerer hver eneste dag i 2015.

– Ruter leverer på nytt svært imponerende resultater. Jeg er spesielt glad over at kundene er så fornøyde med tilbudet. Det lover godt når vi i årene fremover vil få enda flere til å reise kollektivt. Kollektivtransporten er helt avgjørende for å gjøre Oslo til en fossilfri by. Byregjeringen er tydelige på at vi vil sikre bedre fremkommelighet for kollektivreisende, blant annet gjennom å redusere biltrafikken. Samtidig vil vi prioritere bygging av ny sentrumstunnel og trikk på Ring 2 for å gjøre tilbudet enda bedre i årene som kommer, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Flest reiser med buss, mens T-bane og tog har størst vekst

Det er bussene som frakter flest passasjerer, med over 140 millioner reiser i 2015. Deretter kommer T-banen med 94,4 millioner reiser, og trikken med 54,5 millioner. Størst vekst i 2015 finner vi på T-banen med 7,8 %, og tog tett fulgt av trikk.

– Det er helt klart de skinnegående alternativene som må frakte de store folkemassene inn og ut av Oslo sentrum. Strategien med at bussen frakter passasjerene til tog og T-bane i Akershus, er helt sentral for å kunne frakte alle som bor i Akershus, men jobber i Oslo, til og fra jobb. Dette gjør også at vi kan ha et større fokus på lokale bussruter i Akershus, og vi kommer til å jobbe for et enda bedre busstilbud i fylket, spesielt til og fra regionbyene våre, sier Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

– Den formidable veksten i passasjertall på T-banen i 2015 er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, både innenfor effektivisering av trafikktilbudet og investeringer i infrastruktur, banestrekninger og stasjoner. I år er det 50 år siden vi fikk T-bane i Oslo, og det er gledelig å se at vi i løpet av 2016 med all sannsynlighet vil passere 100 millioner årlige reisende. Den varslede satsingen på nye store T-bane- og kollektivtrafikkprosjekter legger grunnlaget for ytterligere vekst også i årene fremover, sier sporveissjef Cato Hellesjø

Mer fornøyde i Oslo enn i Stockholm

Kundene virker også å være fornøyde med tilbudet. I følge den Europeiske BEST- undersøkelsen, der 9 europeiske byer deltar, sier over 72 prosent av befolkningen at de er fornøyde med tilbudet. Dermed har Oslo og Akershus Skandinavias mest fornøyde kollektivpassasjerer.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.