Skip to main content

​Forsinkelser og innstillinger forventes utover ettermiddagen

Pressemelding   •   jan 16, 2018 13:27 CET

Det er vanskelige kjøreforhold i Oslo og Akershus. Beregn god tid og reis utenom rush hvis du har mulighet.

Snøværet fortsetter utover ettermiddagen og flere steder vil det fortsatt være vanskelige kjøreforhold som påvirker trafikken. For kollektivtrafikken vil det bli forsinkelser og innstillinger også utover ettermiddagen.

Ruter anbefaler alle reisende om å beregne god tid. De som har mulighet til å reise utenom den travleste rushtiden, oppfordres til å gjøre dette. I områder med flere reisealternativ, benytt reiseplanleggeren for å finne alternative reisemåter.

Ruters nettside finner du den sist oppdaterte informasjon.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.