Regiondirektør Per Nilsen i Nettbuss og administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss signerte nylig kontrakter for Romerike med administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.
Regiondirektør Per Nilsen i Nettbuss og administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss signerte nylig kontrakter for Romerike med administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Pressemelding -

​Fossilfritt i nye busskontrakter på Romerike

1. juli 2019 er startdato for Norges mest omfattende busskontrakter på Romerike. 286 busser, hvorav 17 elektriske, settes i drift på fem kontraktsområder.

Vinnerne av kontraktene har gitt det beste tilbudet på forholdet mellom pris og kvalitet, der miljø var vektet med 30 prosent. Utløsning av en miljøopsjon resulterer i 17 elektriske busser, som de første i Akershus. Resten av bussparken vil kun benytte fornybar energi og ha svært lave lokale utslipp.

Områdene de nye kontraktene er inndelt i er endret noe sammenlignet med nåværende kontrakt. Det blir også nye busselskap som kjører i flere av områdene.

17 elektriske busser i Lørenskog

Norgesbuss fortsetter å kjøre i Nittedal, og overtar også kjøringen i Lørenskog. Totalt får Norgesbuss 87 busser i drift i dette området. Av disse vil 17 være elektriske normalbusser og kjøre på sentrale linjer i Lørenskog. Elbussene vil lade på depot. Norgesbuss har erfaring med to elbusser i pilot på linje 60, og setter inn ytterligere 10 elbusser i løpet av våren 2019 på flere linjer i Oslo. Totalt får Norgesbuss dermed 29 elbusser.

– Vi er meget godt fornøyd med å bli tildelt kontrakten for Nittedal og Lørenskog. Vi gleder oss til å sette ytterligere 17 elbusser i trafikk og med det bidra til det grønne skiftet i kollektivtrafikken. Dette gir et godt bidrag til mer miljøvennlig kollektivtransport, med lavere støynivå og en enda bedre kundeopplevelse, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Nærmere 200 busser fra Nettbuss

Nettbuss har vunnet kontrakten for fire ruteområder, i henholdsvis Aurskog-Høland, Eidsvoll og Årnes, Gjerdrum og Nannestad, samt i Enebakk. Totalt setter Nettbuss inn 199 busser i disse fire ruteområdene.

– Vi har en lang historikk på Romerike som vi er stolte av, og vi ser nå frem til å fortsette vår drift ved avdelingene Bjørkelangen, Eidsvoll og Årnes. Vi setter pris på at vi nå også får ansvar for å drifte bussene i Gjerdrum/Nannestad-området og Enebakk. Romerike er en region i utvikling og vekst, og sammen med Ruter ser vi frem til å legge til rette for et godt kollektivtilbud for beboerne i dette området, sier regiondirektør i Nettbuss, Per Nilsen. 

Utslippsfri i 2028

Ruters ambisjon for Oslo og Akershus er at all kollektivtransport skal være fossilfri i 2020 og utslippsfri i løpet av 2028. Dette innebærer at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører på oppdrag for Ruter må være utslippsfrie i løpet av denne perioden. Utslippsfrie busser, kombinert med et stadig bedre tilrettelagt tilbud, vil kunne gi en vekst i kollektivreiser i et område hvor bilen fortsatt står sterkt. I 2017 ble det gjort hele 371 millioner påstigninger med buss, trikk, T-bane, tog og båt i Oslo og Akershus. Dette representerer en økning på 5,9 prosent.

Kontrakten som starter på Romerike neste sommer er Ruters første kontrakt med elektriske busser fra oppstart. Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første elminibusser.

– Dette er omfattende busskontrakter, der vi tar i bruk nye konsepter for å få til et enda mer fleksibelt og tilpasset tilbud som vi tror kundene våre vil få glede av. Tilbyderne har strukket seg langt for å finne gode, miljøvennlige løsninger, og det er gledelig at vi også får grønne elbusser i drift, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Ruteområde 2 ikke avgjort ennå

Prosessen for Ruteområde 2, Lillestrøm, Skedsmo og Fet, er ennå ikke avgjort. Det har kommet inn en klage på tildelingen, og i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser må Ruter avvente signering av denne kontrakten til klagen er ferdig behandlet i rette instanser.

Kontaktinformasjon

Fakta

 • Kontraktene har en varighet på åtte år, med mulighet for inntil tre års forlengelse.
 • Pris utgjorde 40 prosent og ulike kvalitetselementer 60 prosent av tildelingskriteriene, der miljøegenskaper var vektet med 30 prosent
 • Det utløses en miljøopsjon på ruteområde 1, med 17 elektriske normalbusser på sentrale linjer i Lørenskog.
 • Bussene er i all hovedsak fabrikknye og vil kun benytte fornybar energi eller elektrisitet.
 • Samtlige busser får setebelter, inkludert alle elbussene.
 • IT-utstyr i bussene er operatørens ansvar i henhold til Ruters modell Transport as a Service.
 • Ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog: Norgesbuss med 87 busser
 • Ruteområde 2 Lillestrøm, Sørum og Fet: Ikke avgjort
 • Ruteområde 3 Aurskog-Høland: Nettbuss med 39 busser
 • Ruteområde 4 Eidsvoll og Årnes: Nettbuss med 75 busser
 • Ruteområde 5 Gjerdrum og Nannestad: Nettbuss med 51 busser
 • Ruteområde 6 Enebakk: Nettbuss med 34 busser

Fakta om utslippsfri kollektivtransport

 • Trikk og T-bane går på sertifisert strøm, og er helelektrisk.
 • Fem hydrogenbusser har vært i drift siden 2012.
 • Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første.
 • Seks elbusser i Oslo inngår i en toårig pilot, som startet i november 2017.
 • 70 elektriske busser kommer i løpet av våren 2019, og settes inn på 13 linjer i Oslo. Bussene fases inn via endringsordrer på eksisterende kontrakter.

Emner

Tags


---------------------------------------

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 371 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2017. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events