Skip to main content

​Nå kjører øybåtene på fornybar diesel

Pressemelding   •   jan 12, 2016 08:00 CET

Kaptein Knut Hjorth-Jenssen i Oslo-fergene, Bernt Reitan Jenssen, Lan Marie Nguyen Berg, daglig leder i Oslo-fergene Pål Ruud og leder for fornybare prosjekter i Eco1, Thomas Steenbuch Tharaldsen tester ut pumpene på Lindøya.

Øybåtene som trafikkerer øyperlene i indre Oslofjord er de første passasjerfergene i verden som kjører på bærekraftig biodrivstoff.

Fossilfri i løpet av 2020

Ruter har på vegne av sine eiere store miljøambisjoner, og i 2020 skal all kollektivtransport i Oslo og Akershus kun kjøre på fornybar energi. Dette er rundt fem år tidligere enn andre byer i Europa, og det er avgjørende at markedet kan levere bærekraftig drivstoff og infrastruktur som fungerer optimalt. Den fornybare dieselen som øybåtene benytter, viser at det nå åpner seg nye muligheter i markedet, som gir god drahjelp for å nå målet. Etter en måneds drift er Oslo-Fergenes erfaringer gode.

Kun fornybar energi

– Vi skal være med på å drive teknologiutviklingen, og initiativet fra Oslo-Fergene, som er de første i verden til å ta i bruk bærekraftig biodrivstoff på båtene sine, er gledelig. Det er helt i tråd med våre planer om å få alle båter og busser over på fornybar energi i løpet av de neste fire årene. Det er ambisiøst, men vi skal lykkes sammen med våre endringsorienterte operatører, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

I desember 2015 tok Oslo-Fergene i bruk fornybar diesel fra Eco-1 på øybåtene i ordinær drift, som de første passasjerfergene i verden. I følge leverandøren er dette et fullstendig fornybart drivstoff, basert på hydrogenererte vegetabilske oljer (HVO). Dette fornybare drivstoffet gir betydelig reduserte klimagassutslipp, og reduserer også de lokale utslippene av skadelige partikler og nitrogenoksider.

Vil halvere utslippene med fornybart biodrivstoff

– Det kan virke som at båtene bruker noe mindre drivstoff enn med ordinær diesel, og motorene går like klokkerent som før. Våre beregninger viser at utslippene nesten vil halveres ved å gå over til fornybar diesel. Vi følger nøye med på teknologiutviklingen, og hva som er tilgjengelig i markedet, forteller daglig leder i Oslo-Fergene Pål Ruud.

Også på buss vil bærekraftig biodrivstoff tas i bruk, som en viktig mellomløsning for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. En kombinasjon av biodrivstoff og elektrisk drift skal gjøre kollektivtransporten i hovedstadsområdet fornybar. Den skinnegående kollektivtransporten har i flere år kjørt på strøm med opprinnelsesgaranti.

– På vegne av byens befolkning og tilreisende har jeg et forsett om at både luften og havnebassenget i byen vår skal være ren. Nå har vi de første passasjerfergene i verden som kjører på fornybar diesel. Det er et steg i riktig retning og et av mange bidrag for å redusere klimagassutslippene i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Fakta om øybåtene:

 • Det er det tradisjonsrike selskapet Oslo-Fergene AS (opprettet i 1917) som er operatør.
 • Båtene kjører fra Rådhusbrygge 4 ut til øyene i indre Oslofjord hele året. Særlig om sommeren er de et yndet reisemål, og båtene har fire avganger i timen. Hver avgang har plass til 236 reisende.
 • Stadig flere benytter øybåtene også om vinteren. Fergene er lett tilgjengelig fra Rådhusbryggen, og med avgang hver time på vinteren er øyene blitt populære utfartsmål.
 • I desember 2015 startet Oslo-Fergene å kjøre med fornybar diesel på sine båter. Tankingen av den fornybare dieselen foregår på Lindøya, hvor Oslo-Fergene har sitt eget tankanlegg.
 • Været har mye å si for hvor mange passasjerer som reiser med øybåtene. Været var vesentlig bedre sommeren 2014 enn sist sommer. Likevel fikk øybåtene enda flere passasjerer sommeren 2015. Det har trolig sammenheng med at øybåtene begynte å kjøre fra rådhusbryggen i stedet for fra Vippetangen, og ble mer tilgjengelige.
 • Mer enn 730.000 passasjerer reiste med øybåtene de elleve første månedene av 2015, en økning på 4,5 prosent sammenlignet med året før.
 • Sommerværet kom i august i 2015, og over 202.000 passasjerer reiste med øybåtene denne måneden. Det var en økning på 129 prosent fra august 2014.
 • Også i oktober og november 2015, reiste så mange som 37.000 med øybåtene. Det var en økning på mer enn 60 prosent sammenlignet med samme periode i 2014.
 • Fornybar diesel
 • Den fornybare dieselen som øybåtene benytter, produseres av den finske produsenten Neste og leveres av Eco-1.
 • I følge leverandøren er dieselen et 100 prosent fornybart drivstoff, basert på hydrogenererte vegetabilske oljer (HVO). OECD definerer HVO som biologisk nedbrytbart.
 • Råvarene som benyttes er restavfall, som ikke egner seg til bruk som mat til mennesker eller fôrproduksjon, og dermed ikke fortrenger annen matproduksjon eller karbonholdige områder.
 • Drivstoffet er sertifisert i henhold til Fornybarhetsdirektivet (RED).
 • Bruk av fornybar diesel er renere enn fossil diesel og gir mindre utslipp av skadelig eksos og partikler.
 • Den fornybare dieselen gir i snitt en reduksjon i klimautslipp på rundt 80 prosent sammenlignet med fossil diesel.
 • Fossilfri 2020 - Båt
 • Ruter skal både levere mer attraktiv kollektivtransport for å få flere til å reise med kollektivtransport i stedet for med bil, og bidra til et bedre miljø gjennom en utslippsfri kollektivtrafikk.
 • I 2020 skal all kollektivtransport i Oslo og Akershus kun benytte fornybar energi.
 • Overgangen til fornybar diesel er et viktig bidrag og et steg på veien. En kombinasjon av biodrivstoff, hydrogen og batteridrift inngår i satsingen for å gjøre kollektivtransporten i hovedstadsområdet fornybar.
 • Båttrafikken sto for i underkant av 1,5 prosent av Ruters samlede trafikk i 2014, og utgjør et viktig supplement til øvrig kollektivtransport. 10 prosent av de totale utslippene i kollektivtransporten kommer i dag fra båtene.
 • DNV GL har på oppdrag fra Ruter utarbeidet en rapport som vurderer mulighetsrommet for de eksisterende båtlinjene, ut fra miljø, kostnad og teknisk egnethet. Dette vil danne grunnlaget for de konkrete anbudene og gjennomføringsplanene som skal iverksettes for å nå målet i prosjekt Fossilfri 2020.
 • Dagens kontrakt på øybåtene utløper i 2018, og et nytt anbud skal lyses ut i 2016. Miljøkravene vil være tydelige i dette anbudet, med tanke på å oppnå reduserte lokale klimautslipp.

 • Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.