This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Ruter gjør endringer i rutetilbudet fra mandag 23. mars

Pressemelding -

​Ruter gjør endringer i rutetilbudet fra mandag 23. mars

På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset reduseres rutetilbudet.

Bakgrunnen for endringen

Koronaviruset fører til en ny hverdag der mange holder seg hjemme. Samtidig er det viktig å opprettholde et godt tilbud for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt, og som fremdeles må reise kollektivt.

Kollektivtrafikken holdes i gang, men for å prioritere ressursene riktig, blir det færre avganger enn vanlig. Ruter legger opp til å ha så stor kapasitet at det fremdeles er god plass om bord slik at reisende skal kunne holde avstand til de rundt seg. Endringene tilsvarer en reduksjon på rundt 15 %.

Vi prioriterer viktige avganger og ønsker en jevn trafikk for alle gjennom døgnet. Mange i viktige samfunnsfunksjoner jobber skift, og rutetilbudet tar høyde for dette.

Slik finner du din reise:

Reiseplanleggeren i RuterReise og på ruter.no er oppdatert så langt det er praktisk mulig, og vi gir sanntidsinformasjon der stoppestedet har dette.

Les mer her.

Rutetabellene på holdeplasser blir ikke oppdatert, da dette krever for mye kapasitet blant ansatte som må disponeres til andre arbeidsoppgaver.

Reisegarantien gjelder for de nye kunngjorte rutetidene.

Dette er de viktigste endringene:

  • T-banen innstiller enkelte avganger på linje 2 og 3 mens linje 1 kjører bare til Helsfyr
  • Trikken reduserer avganger fra hvert tiende minutt til hvert femtende minutt
  • Det blir færre bussavganger på de fleste linjene, og flere ekspressbusslinjer innstilles
  • Nesoddensambandet kjøres med noen færre avganger i rush. Enkelte avganger på Vollen-Slemmestad båtene innstilles. For båtene vil det være færre plasser om bord i hver båt for å sikre avstand mellom passasjerene

Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i området vi dekker i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Relaterte nyheter