Skip to main content

Skolestart på Romerike med elektriske minibusser

Pressemelding   •   aug 23, 2017 13:10 CEST

Knut Erik Sanne i Taxus Akershus AS, kvalitetsleder John Gunnar Aune i Konsentra, sjåfør John Wallace og kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter.

På Romerike er all spesialtransport blitt fossilfri. Nå får skoleelevene reise med stillegående, utslippsfrie elektriske minibusser.

Fra 1. august startet kontrakten med spesialskyss på Romerike, med 120 nye minibusser. Av disse er ti minibusser batterielektriske, åtte går på biogass og 102 minibusser benytter fornybart HVO. Det står for hydrogenerert vegetabilsk olje og er en biodiesel basert på vegetabilske oljer eller animalsk fett som under produksjon tilføres hydrogen.


– De elektriske minibussene er starten på elektrifiseringen av Ruters bussdrift. All kollektivtransport i Oslo og Akershus skal kjøre på kun fornybar energi, og på sikt bli utslippsfri. Det er ekstra gledelig å konstatere at spesialskyssen på Romerike er fornybar allerede i 2017, og at det er skolebarn som får gleden av å kjøre til og fra skolen med stillegående og utslippsfrie elektriske minibusser, sier kommunikasjonssjef i Ruter Gro Janborg.

– Ruter er, så vidt ZERO kjenner til, først i Europa med å sette slike elektriske minibusser i drift. De viser dermed vei i elektrifiseringen av kollektivtransporten, som vil kutte både klimautslipp og lokal forurensning, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, som har vært en pådriver i denne utviklingen. – De samme kjøretøyene som nå settes i drift som minibusser, leveres også som store varebiler og mindre lastebiler. Ruter bidrar dermed også til å få økt marked for disse som kan være viktig for tidligmarked også for fornybar varetransport med større kjøretøy med batteri og biogass, sier Gjerset.


I 2016 ble det gjennomført 395.000 reiser med spesialskyss på Romerike, og 380.00 av disse var skolereiser. Nærmere 55 prosent av Ruters totale spesialtransport i Akershus gjennomføres på Romerike. Kundene har gitt uttrykk for at de er tilfredse med minibusstilbudet, og antall minibusser ble derfor utvidet fra 87 til 120 i denne kontraktsperioden, som startet 1. august.

Taxus Akershus AS og Minibuss 24/7 AS er operatører på Romerike, og begge selskapene strakk seg langt for å levere gode miljøløsninger i dette anbudet. De ti elbussene kjører primært i området rundt Jessheim og Lillestrøm. Etter planen skal disse bussene få utstyrt solcellepanel for å kunne lade batteriet til rullestolheisen de har installert på to av de elektriske minibussene.

På Nedre Romerike er det Taxus Akershus AS som er ansvarlig for all kjøring. De står også for det meste av spesialskyssen på Øvre Romerike, med totalt 102 minibusser. Den øvrige kjøringen på Øvre Romerike er det Minibuss 24/7 AS som har ansvar for. Minibuss 24/7 har totalt 18 minibusser. Åtte av disse går på biogass og er levert av Iveco. Ti minibusser går på fornybart drivstoff (HVO). Fem av minibussene er fra Mercedes og fem er fra Wolkswagen.

Miljø var vektet med hele 30 prosent i anbudet, og ved kontraktstildelingen i desember 2016 uttalte daglig leder i Minibuss 24-7 AS, Erik Skaaden at de så frem til å oppfylle en kontrakt som samsvarer med deres egen miljøpolicy. Han sa også at Ruter satte en ny standard der miljøfaktorer også må spille en sentral rolle i definisjonen av et bærekraftig transporttilbud.
Også daglig leder Tom Romen i Taxus Akershus AS trakk frem deres fokus på kvalitet og miljø, og viste til gode resultater på brukerundersøkelser over tid, da de signerte kontrakt.


Det er Nedre Romerike Minibuss As og Lillestrøm Minibuss AS som står for kjøringen i regi av Taxus. De ti batterielektriske minibussene er fra Iveco, og er utstyrt med rullestolrampe. Det er lagt opp til lading med egen infrastruktur på Fjellhamar, Lillestrøm og Jessheim. Rekkevidden er rundt 160 km, og det er ca 5-6 timers ladetid med 400v 3 fas 11kw. Bussene er utstyrt med tre Natrium-nikkelklorid batterier på tilsammen ca 90 kWh, samt en såkalt "super cap" som gir ekstra kraft under akselerasjon. Motoreffekten er 80kW.

De øvrige minibussene som er kjøpt inn er av typen Mercedes Sprinter, som alle bruker fornybart drivstoff av typen HVO og er utstyrt med EURO VI motor. Tanking gjøres primært fra egne tankanlegg.


Fakta om fornybar spesialskyss på Romerike:

Konsentra: Ansvarlig for koordineringen av tilbudet med spesialskyss på vegne av Ruter.
Om kontrakten: Gjeldende fra 1.8.2017, med fem års varighet og mulighet for 1 års opsjon.
Kontraktene utgjør en årlig kostnad på 73,5 millioner kroner.
Tildelingskriteriet for miljø var vektet med 30 prosent. Klimagassreduksjon ble vektlagt ved evaluering, og det ble stilt krav til EURO 6 motor på minibussene. Operatør: Minibuss 24/7 AS og Taxus Akershus AS, med underleverandørene Nedre Romerike Minibuss AS Lillestrøm og Minibuss AS
Delområde: Øvre Romerike: Minibuss 24/7 AS og Taxus Akershus AS
Delområde Nedre Romerike: Taxus Akershus AS
Busser: 120 minibusser fordelt på tre vognkategorier, med kjøring både på heltid og deltid.
Drivstoff: 10 batterielektriske minibusser, åtte biogassbusser og 102 busser på fornybart drivstoff (HVO). Minibussene har EURO 6 motor. 


Kontaktinformasjon

Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg, 40001518, presse@ruter.no
Konsentra: Kvalitetsleder John Gunnar Aune, 46409290, JohnGunnar.Aune@konsentra.no

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.