Skip to main content

SATS gir årets julegave til Aktiv mot kreft

Pressemelding   •   des 12, 2012 10:34 CET

SATS ønsker å få flere til å trene mer, og da er det naturlig å støtte en
organisasjon som jobber for lavterskeltilbud for de som trenger det mest.
Derfor går årets julegave på 360 000,- til Aktiv mot kreft.

- Vi mener at Aktiv mot kreft gjør en viktig jobb for de som trenger det
mest, og vi er glade for å kunne gi et bidrag som kan hjelpe flere til en aktiv
hverdag, sier administrerende direktør i SATS Norge, Wenche Evertsen.

Den røde tråden i arbeidet til Aktiv mot kreft er fysisk aktivitet - fysisk
aktivitet gir bedre livskvalitet. Forskning viser at fysisk aktivitet er
verdifullt for kreftpasienter så vel som hos friske. Dette henger godt sammen
med SATS kjernemodell og visjonen om å forbedre folks hverdag gjennom å være en
pådriver for bedre helse og økt velvære.

- Julegaven fra SATS skal gå inn i våre prosjekter som gir kreftsyke en mer
aktiv hverdag, sier daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen.

Noen av Aktiv mot krefts viktigste satsningsområder:

• Pusterom – lavterskel trenings- og aktivitetssenter på norske
kreftsykehus – Vår julegave på NOK 360 0000 dekker driften av et Pusterom i et
halvt år.

• Tok initiativ til at Oslo US, Ullevål fikk sin PET/CT-skanner i 2011. Vår
julegave på NOK 360 000 er tilnærmet lik den summen som Aktiv mot kreft bidrar
til i forbindelse med at St. Olavs Hospital fikk sin nye PET/CT-skanner i 2012.

• Gir midler til forskningsprosjekter som gir svar på betydningen av fysisk
aktivitet for mennesker som rammes av ulike kreftformer – Vår julegave på NOK
360 000 bidrar til at ett nytt Pusterom får alt det trenger av treningsutstyr.