Skip to main content

​Bærekraft påvirker kjøpsbeslutningen for 3 av 5 nordmenn

Pressemelding   •   apr 12, 2018 07:00 CEST

62 prosent påvirkes i noen grad av spørsmål om bærekraft

Nesten tre femtedeler, eller 62 prosent, av nordmenn påvirkes i noen grad av spørsmål om bærekraft i sine kjøpsbeslutninger. Det viser resultatet av undersøkelsen Sustainable Brand Index 2018, der over 6000 nordmenn har blitt intervjuet om sitt syn på bærekraftig utvikling.

Det har vært en positiv utvikling over tid i andelen norske forbrukere som påvirkes av miljøspørsmål og sosiale spørsmål i kjøpsbeslutningen. I 2014 var det 60 prosent som sa at de påvirkes av dette, sammenlignet med 62 prosent i dag. Det er en forsiktig økning som i henhold til undersøkelsen viser at befolkningen tar disse spørsmålene på alvor.

– Den forsiktige, men likevel stabile positive utviklingen viser at nordmenn ikke ser på bærekraftig utvikling som en kortvarig trend, men faktisk tar det på alvor. Ellers hadde nok tallene endret seg mer gjennom årene, i takt med at interessen for ulike spørsmål går opp og ned. Det sier Erik Elvingsson Hedén, grunnlegger av Sustainable Brand Index.

20 prosent av nordmennene sier at de i dag er helt upåvirket av bærekraft i sine kjøpsbeslutninger. I 2014 var denne andelen 19 prosent.

Sustainable Brand Index er Nordens største undersøkelse om bærekraft, og den har blitt gjennomført årlig siden 2011. Undersøkelsen har som mål å belyse bærekraft samt spre og øke kunnskapen om det.

Utvikling over tid

Andelen norske forbrukere som sier at de i noen grad lar seg påvirke av bærekraft i sine kjøpsbeslutninger:

År Andel
2014 60 %
2015 58 %
2016 61 %
2017 61 %
2018 62 %

Slik ble spørsmålet stilt

«Når du skal bestemme deg for å kjøpe en vare eller tjeneste, hvor mye påvirkes vanligvis kjøpsbeslutningen av foretakets grad av miljøansvar og sosialt ansvar?»

Slik ble undersøkelsen utført

I 2018 har totalt cirka 40 000 respondenter blitt intervjuet i Norden. 16 600 i Sverige, 6200 i Norge, 7000 i Danmark og 9600 i Finland. Målgruppen for undersøkelsene er allmennheten i alderen 16–70 år i de respektive landene. Utvalget er representativt for befolkningssammensetningen i hvert enkelt land. Intervjuene ble gjennomført fra januar til mars 2018.

We are an Insight Agency on a mission to create Sustainable Brands. We provide our clients with knowledge and understanding of how sustainability affects markets, industries, brands, communication and behaviours.

Our Insight comes in different forms and is used for strategic decision-making. Everything is based in our expertise within branding & communications, sustainability, behaviour science and market research.

Find out more: www.sb-insight.com

Follow us on:

LinkedIn

Twitter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.