Skip to main content

Fra postmonopol til logistikkmonopol

Nyhet   •   jan 02, 2017 08:52 CET

Schenker AS og Postnord AS ønsker konkurranse i logistikkmarkedet på like vilkår med Bring (Logistikkdivisjonen i Posten Norge).

Aftenposten (29.12.2016) skriver om Posten Norge: 

"en utvikling til et statsmonopol på logistikk gjennom Posten Norge hindrer sunn konkurranse".

Bakgrunnen for kritikken er et brev (27.10.2016) Schenker AS og Postnord AS overleverte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, der grunnlaget for kritikken mot Posten Norge ble presentert.

Staten forstyrrer godstransportmarkedet i Norge gjennom Posten Norge og truer konkurransen over tid. Posten Norge ba om 477 millioner kroner i statsstøtte for 2017 til tross for at konsernet gjennom flere år har gått med overskudd. Regnskapene viser også at Divisjon Post vil gå med overskudd også uten statstøtte. 

Divisjon logistikk har imidlertid over flere år vist svake resultater. Dersom Posten Norge hadde ryddet opp i sin logistikkvirksomhet, ville statsstøtte ikke vært nødvendig. Posten Norge har blitt tilført betydelige offentlige midler og årlige tilskudd, noe som har gjort det mulig å bygge seg opp i logistikkmarkedet.

Schenker AS og Postnord AS foreslår at Logistikkdivisjonen i Posten Norge skilles ut som et eget selskap for å sikre sunn konkurranse i markedet. Infrastrukturen bør på samme måte som på jernbanesiden skilles ut i en egen forvaltningsenhet og tilbys alle aktører i markedet på like vilkår.

Posten Norge er uenig med denne fremstillingen og sier til Aftenposten at det er urimelige påstander. I følge Posten Norge mottar ikke Posten Norge statsstøtte, men får betalt for ulønnsomme tjenester.

Schenker AS og Postnord AS mener på sin side at statstøtten benyttes til å kjøpe selskaper i Norge. Politikken som føres gjør det vanskelig å få få investorer til å satse penger på bransjen så lenge Posten Norge utnytter sin dominerende stilling og har urimelige konkurransefordeler.

Verken Danmark eller Sverige har tilsvarende statsstøtte som Posten Norge AS. Norge har også Europas høyeste portotakster. 

Postens logistikkdivisjon (Bring) kan også utnytte den statlige infrastrukturen som er bygget opp med midler fra fellesskapet, noe andre konkurrenter ikke har tilgang til på like vilkår.

Riksrevisjonen har også uttrykt bekymringer for lønnsomheten til Postens nye tjenester.

Schenker AS og Postnord AS mener det er uheldig at staten deltar i og skaper forstyrrelser i i et velfungerende godstransport- og logistikkmarked og foreslår følgende for å sikre sunn konkurranse:

- Postinfrastrukturen skilles ut som et statlig tilbud åpent for alle aktører på like vilkår og den konkurranseutsatte virksomheten skilles 100 prosent fra det statsstøttede forretningsområdet i en egen juridisk enhet.

- Produktregnskaper innen post- og logistikkområdet offentliggjøres.

Fra 2. januar 2017 har Nærings- og Fiskeridepartementet overtatt statens eieransvar for Posten Norge, Det er grunn til å tro at eierskapsavdelingen i departementet vil undersøke hvordan Posten Norge organiserer Post og Logistikk i en tid der EUs direktiver tilsier mer konkurranse. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy