Skip to main content

Vil ha slutt på sammenblanding av post og logistikk

Nyhet   •   jan 16, 2017 08:26 CET

Begrunnelsen er at det vil bli sunnere konkurranse i logistikkmarkedet dersom alle aktører kan konkurrere på like vilkår. Innlegget er et svar til et tidligere debattinnlegg fra Posten Norge. 

Her er et utdrag av Holmstrøms innlegg i Aftenposten 16. januar 2017:

Staten med skattebetalernes penger ødelegger logistikkmarkedet i Norge.  Hvorfor skal staten v/Posten Norge investere i et marked med konkurranse og overkapasitet? Posten kjøpte nylig opp et selskap innen flis-, bulk- og gjødseltransporter, som ikke er i tråd med Postens samfunnsoppdrag. Det er ikke statens oppgave å bygge seg opp i et marked der det i utgangspunktet er sterk og sunn konkurranse i Norge.

De siste 5 årene har Postens logistikk (Bring) økt omsetningen med 25 %, men tapt penger pga dyre oppkjøp og prisaggresivitet. Bring har store underskudd over flere år (2015: -495 mill. kr.). Posten Norge har de siste 5 årene fått mer enn 1,7 milliarder kroner i statlige tilskudd samtidig som postsegmentet har levert gode resultater (2015: +698 mill. kr.). Riksrevisjonen påpeker at avkastningen fra Postens investeringer i Bring er langt under statens krav. I takt med den ulønnsomme satsingen har utbetaling av utbytte til staten blitt kraftig redusert for helt å ha opphørt etter 2013. Posten skal investere ca. 4 milliarder kroner i felles terminalstruktur innen 2018 for å samlaste brev og gods samtidig som brevvolumene synker raskt. Viser ikke dette at det må være en sammenblanding av post og logistikk?  Brings tjenester produseres i en Postfinansiert produksjon. I perioden 2005-15 steg brevporto inntil 20 gram med 83 %, mens inflasjonen var 21,5 % og lønnsøkningen 46 %.

Vi krever:

  • Tilgang til den felles postinfrastruktur som er bygget opp med statlige midler - på like vilkår som Bring selv opererer under.
  • At Bring selges eller skilles ut som et eget selskap uavhengig av Posten Norge, slik at mistanken om kryssubsidiering og statsstøtte kan legges til side.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar