Skip to main content

Siemens-leder blir president i Norsk-Tysk Handelskammer

Nyhet   •   jun 14, 2013 13:00 CEST

Sektordirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens er utnevnt som ny president av Norsk-Tysk Handelskammer. Hun blir med det den første kvinnelige presidenten og skal bidra til å videreutvikle de gode handelsforbindelsene mellom Norge og Tyskland.

Anne Marit Panengstuen (50) er valgt til president for Norsk-Tysk Handelskammer. Hun er handelskammerets første kvinnelige president, men også den første kvinnelige presidenten i nettverket av 120 tyske utenlandshandelskammer over hele verden.

Viktig handelspartner
- Tyskland er Norges nest største handelspartner etter Sverige. Et samarbeid på tvers av landene, skaper grobunn for vekst både for norske og tyske virksomheter. Dette samarbeidet gleder jeg meg til å utvikle videre, sier Panengstuen.

Panengstuen er sektordirektør i Siemens AS med ansvar for 230 medarbeidere og en ordreinngang på 1,5 milliarder i Industry, som er en av fire sektorer i Siemens. Hun sitter også i konsernledelsen i Siemens AS.

Landene lærer av hverandre
Som president for Norsk-Tysk Handelskammer får Anne Marit Panengstuen som oppgave å støtte og videreutvikle de gode handelsforbindelsene mellom Norge og Tyskland.

- Norsk og tysk næringsliv har flere fellestrekk og mye å lære av hverandre. For eksempel opplever begge land en økende konkurranse fra lavkostland. Skal industrien overleve i våre land som har et høyere kostnadsnivå, må vi være mer effektive enn konkurrenter fra Asia. Derfor har norske og tyske virksomheter behov for innovative mennesker og teknologi for å opprettholde konkurransekraften, sier Panengstuen.

Støtte for bedriftene
Norsk-Tysk Handelskammer ble etablert i 1986 og støtter virksomheter på søk etter investeringsmuligheter, markeder og partnere i begge land. Det betyr blant annet målrettet bistand på områdene juss og personalservice, skatt og regnskap, markedsføring, reiseliv og messer.

For Norge byr Tyskland på tallrike handelsmuligheter på områder som olje og gass, fornybar energi og infrastruktur.

Panengstuen fremstår, som direktør og mor til fire, også som et eksempel på den moderne norske arbeids- og familiemodellen som tyske politikere gjerne bruker som forbilde når de ser etter rollemodeller for Tyskland.

I Tyskland blir de norske reglene om kvinnekvote i styret i børsnoterte selskaper sett på som noe å strekke seg mot.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy