Skip to main content

Borregaard er kåret til Norges smarteste

Pressemelding   •   mai 07, 2014 17:30 CEST

Borregaard er kåret til Norges Smarteste Industribedrift i konkurranse med 43 andre industribedrifter i Norge. Bedriften vant fordi de gjennom aktiv teknologibruk og kontinuerlig omstilling har blitt svært produktive, noe som har gitt selskapet god vekst og lønnsomhet. Prisen ble delt ut på Industrikonferansen 2014. 

Å øke norsk produktivitet står høyt både på den politiske og på næringslivets agenda. Gjennom konkurransen ”Norges Smarteste Industribedrift” har Norsk Industri og Siemens utfordret norske industribedrifter om  hvordan de utnytter teknologi for å jobbe smartere, øke produktiviteten og skape konkurransefortrinn. Hele 44 industribedrifter over hele landet har konkurrert om prisen.

Borregaard har utmerket seg ved å være i forkant i å ta bruk smart teknologi for å øke produktiviteten, samtidig som de har drevet kontinuerlig omstilling og funnet lønnsomme markeder i utlandet. I fjor satt selskapet ny produksjonsrekord. I tillegg har de skapt bedre HMS-forhold og flere spennende arbeidsplasser.

- Norske industribedrifter lever i tøff konkurranse med industri i lavkostland, og derfor må vi jobbe smartere og være innovative for å være konkurransedyktige. Det er det en prestasjon å produsere hjemme i Norge og samtidig selge med god lønnsomhet til utlandet. Dette har Borregaard lykkes godt med, sier jurymedlem og strategiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.


Stort produktivitetspotensial

Borregaard har kommet langt innen produktivitet, og kan være et forbilde for mange andre.

- Borregaard har gjort mye smart og vi håper mange blir inspirert av de har fått til. Våre erfaringer er at mange norske industribedrifter har et stort potensial innen automatisering og produksjonsstyring. I enkelte tilfeller kan smartere teknologibruk bidra til flere titalls prosent økning i produktiviteten. Selv om høy innovasjonstakt og utvikling er viktig, finnes allerede mye av teknologien som kan gi forbedringer. Det handler om å se mulighetene for å ta den i bruk, sier konserndirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens.


Viktig satsningsområde

For Norsk Industri er produktivitet og smart teknologibruk et av bransjeorganisasjonens viktigste satsningsområder.

- Gjennom denne konkurransen har vi sett at det finnes gode eksempler som Borregaard på effektiv produksjon og høy produktivitet i norsk industri. Men en utfordring i et høykostland som Norge er at vi må få opp produktiviteten og forbedre ressursutnyttelsen. Derfor må vi lære av bedrifter som Borregaard om hvordan smart bruk av teknologi skaper økt produktivitet og konkurransekraft. Dette har ikke bare stor betydning for lønnsomheten for den enkelte bedrift, men også avgjørende betydning for velferden i landet vårt, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.


Kontaktperson:

Christian Jahr, informasjonssjef, Siemens AS
Mobil: +47 95 22 60 88
E-mail: Christian.jahr@siemens.com
Mer informasjon om konkurransen: www.smartindustri.no www.facebook.com/NorgesSmartesteIndustribedrift


Følg oss på Sosiale Media: www.facebook.com/SiemensNorge

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over 40 prosent av omsetningen på 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens grønne portefølje. I over 160 år har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar