Skip to main content

Cicignonprisen tildelt Siemens

Pressemelding   •   feb 22, 2011 10:53 CET

Cicignonprisen er en pris som gis av Trøndelag Personalforum til bedrifter eller enkeltpersoner som utmerker seg med kreativitet eller særskilt innsats innenfor personal- og organisasjonsutvikling eller ledelse. I år gikk prisen til Siemens.

Den offensive satsing på seniortiltak er hovedbegrunnelsen at Siemens i år mottok denne utmerkelsen.

- De har arbeidet frem en strategisk og offensiv seniorpolitikk i tråd med utfordringene i den nye pensjonsreformen. De har turt å utfordre det etablerte med å utvide sin aldersgrense til 70 år.
Siemens har gjort alvor av å kunne tiltrettelegge for at medarbeiderne skal kunne stå lenger i arbeid gjennom mange målrettede tiltak, sier juryen i sin begrunnelse.

- For oss i Siemens ser vi dette som et viktig bidrag til å ivareta verdifull ingeniørkompetanse i et marked med stort underskudd på ingeniører. Systematisk fokus på og utvikling av kompetanse hos også eldre arbeidstakere er nødvendig, sier HR-direktør Sissel Vien i Siemens AS.

Trøndelag Personalforum sier videre at Siemens har utviklet HR til et sentralt strategisk redskap for å nå bedriftens forretningsmål. De har høy prioritet på strategiske utviklingsoppgaver og jobber proaktivt og strukturert med å identifisere og utvikle tiltak i tråd med virksomhetens behov. De jobber bevisst med kundefokus, blant annet gjennom utvikling av årlige leveranseplaner for alle forretningsområdene. I tillegg inviteres det til aktiv involvering fra ansatte i utviklingen av en sterk bedriftskultur.

 

Les mer på:

www.siemens.no/presse eller på www.tpf.no

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sissel Vien, HR-direktør i Siemens

Mob: +47 928 69 198, e-post: sissel.vien@siemens.com

 

Eva Østerås, HR-Manager i Siemens

Mob: +47 920 42 744, e-post: eva.oesteraas@siemens.com

 

 

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy