Skip to main content

Siemens gir strøm til Martin Linge-plattformen

Pressemelding   •   jun 24, 2013 12:00 CEST

Siemens inngår en avtale med Total E&P Norge om byggingen av et elektrifiseringsanlegg på land utenfor Bergen. Avtalen har en verdi på halv milliard kroner, og Martin Linge får dermed hele energibehovet dekket med kraft fra land.

Avtalen innebærer at Siemens får et totalansvar for byggingen av et landanlegg som sørger for strøm til Martin Linge, et olje- og gassfelt som ligger om lag 160 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland hvor anlegget skal stå, ved den norsk-britiske sokkelgrensen.  Elektrifisering av norsk sokkel er i tråd med myndighetenes langsiktige mål om å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Og Martin Linge blir nå blant de første plattformene på norsk sokkel som velger bort alle forurensende gassturbiner til havs, med ren fornybar kraft fra land.

- Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene og øke effektiviteten i produksjonen. For å lykkes med dette kreves det avansert og innovativ teknologi. Det er derfor en stor anerkjennelse til oss som leverandør når fremtidens olje- og gassplattformer blir realisert med energieffektive og miljøvennlige løsninger fra Siemens, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens i Norge.

Strøm fra land er dessuten mer effektiv energibruk enn gassturbiner, samt at det bidrar til høyere tilgjengelighet og bedre arbeidsforhold for de som jobber på plattformen.

Verdi på en halv milliard
Det elektriske landanlegget til Martin Linge skal bygges ved Kollsnes utenfor Bergen og ferdigstilles i 2015. Avtalens verdi er på om lag 500 millioner kroner, og vil dermed bli den største Siemens har inngått av denne typen.

- Dette er en avansert teknologisk løsning som setter svært høye krav til pålitelighet og leveringssikkerhet. Derfor er vi veldig stolte av at store internasjonale oljeselskaper som Total velger Siemens' løsninger. Det viser vår styrke innen engineering og vår evne til å gjennomføre store komplekse prosjekter, sier divisjonsdirektør Nils Klippenberg i Siemens.

Effekt tilsvarende 24000 husstander
Anlegget Siemens nå bygger på land, skal sende høyvolts vekselstrøm (AC) gjennom en 161 kilometer lang sjøkabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel av sitt slag. Effekten på 55 megawatt i kabelen vil tilsvare kraftbehovet til 24.000 husstander.

- Landanlegget til Martin Linge blir nå det andre anlegget som Siemens bygger i Norge med slik avansert teknologi. Det første anlegget ligger i Hammerfest og skal forsyne Goliat med strøm. Dette betyr at vi nå er markedsleder for slik teknologi, sier Klippenberg.

 

Fakta om leveransen fra Siemens:

  • Det skal bygges en ny trafostasjon på Kollsnes, inkludert nye transformatorer, koblingsanlegg (GIS-anlegg), SVC-anlegg (statisk kompensator) og reaktorer samt en 1,5 km kabeltrasè med både 300 kV og 100 kV kabler.
  • Byggingen av trafostasjonen er en totalleveransekontrakt, inkludert prosjektering, innkjøp, levering, bygging og idriftsettelse (EPSCC-kontrakt).
  • Siemens vil også levere kontrollsystemer på land for styring av trafostasjon, samt målesystemer ute på plattformen.
  • Løsningen vil bli bygget med duplikate systemer, for å sikre en stabil forsyning av kraft til plattformen (redundans).
  • Arbeidet starter sommeren 2013 og skal ferdigstilles for test av sjøkabelen i 2015.

Om Siemens

Siemens AG er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over 40 prosent av omsetningen på 78 milliarder euro kommer fra virksomhetens grønne portefølje. I over 160 år har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 370.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2000 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy