Skip to main content

Siemens inngår historisk avtale med Eni Norge

Pressemelding   •   nov 03, 2010 07:00 CET

Siemens inngår en avtale med Eni Norge om byggingen av landbasert strømforsyningsanlegg for Goliat-feltet. Avtalen har en verdi på 243 millioner kroner, og er den største Siemens har inngått på dette området noensinne.

Avtalen innebærer at Siemens får et totalansvar for leveranse av de landbaserte anleggene i Hammerfest som skal gi strømtilførsel til oljeproduksjonsfeltet Goliat. Dette inkluderer også byggingen av en ny transformatorstasjon på Hyggevatn, cirka to kilometer nord for Hammerfest sentrum. I tillegg til å levere strøm til Goliatfeltet, skal anlegget også styrke strømforsyningen til Hammerfest.

I avtalen inngår også bygging av en ny luftlinje mellom den nye stasjonen og Hammerfest transformatorstasjon, fjerning av eksisterende luftlinjer som nå blir overflødige, landkabel til Årresjåbukta og et underjordisk spleisehus hvor kabelen skal koples sammen med sjøkabelen til Goliat-feltet. Hele anlegget vil forsyne Goliat i tillegg til at det lokale forsyningsnettet i Hammerfest styrkes. Gravearbeid og bygging starter i april 2011, og første del av anlegget vil være i drift mot slutten av 2012.

- Dette er en avtale av meget stor betydning for oss, og en av de mest omfattende vi har fått i vår over 100-årige historie i Norge. Vi tar et totalansvar for hele leveransen, og skal levere et nøkkelferdig anlegg til Eni.  Det er et nybrottsarbeid i stor målestokk å etablere en landbasert elektrifisering av plattformen på Goliat. Her er vi, sammen med Eni, pionerer og løsningen bidrar til en mer bærekraftig oljeproduksjon i nordområdene, sier divisjonsdirektør Olav Rygvold i Siemens.

Mer miljøvennlig oljeproduksjon

Løsningene fra Siemens sikrer at oljeplattformen på Goliat-feltet også får elektrisk kraft fra land, istedenfor at de kun baserer forsyningen på egne gassturbiner ute på plattformen. Dette gjør oljeproduksjonen mer miljøvennlig. Den planlagte elektrifiseringen av Goliat vil redusere CO2-utslippet med 50 prosent sammenlignet med den tradisjonelle løsningen hvor elektrisiteten kun kommer fra gassturbiner på plattformen.

- Vårt selskap har verdens største grønne portefølje, og vi er glad for at vår teknologi kan bidra til reduksjon i CO2-utslippet på Goliat. Vi ser også at erfaringene herfra vil bli verdifulle for å lykkes med tilsvarende prosjekter andre steder, sier Rygvold.

Lokal arbeidskraft

Ved bygging av anlegget vil Siemens ha behov for eksterne leverandører på en rekke områder. Allerede i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet til Eni, har Siemens lagt ned mye arbeid i å tilrettelegge for bruk av lokal arbeidskraft.

- Det har vært viktig for oss å forsøke og legge til rette slik at det lokale og regionale næringslivet har fått best mulige kår til å konkurrere med de store riksdekkende entreprenørene, sier Rygvold.

Les mer på:

www.siemens.no/presse

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christian Jahr, informasjonssjef

Mob: +47 95 22 60 88, e-post: christian.jahr@siemens.com

Olav Rygvold, divisjonsdirektør

Mob: +47 92 08 57 43, e-post: olav.rygvold@siemens.com

Om Goliat-feltet

Goliat-feltet ligger ca 110 kilometer nord-vest for Hammerfest. Det første funnet ble gjort i 2000, og i alt er det nå boret fem brønner. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene på Goliat er Eni Norge AS (65 %) og Statoil (35 %). Goliat er den første utbyggingen av et oljefelt i den norske delen av Barentshavet. Les mer på: www.eninorge.no

Pressebilder Goliat:

http://www.eninorge.no/EniNo.nsf/page/B600673EAC6A5909C12577CB004B1235?OpenDocument&Lang=norwegian

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo. Les mer på www.siemens.no

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar