Skip to main content

Siemens med historisk godt resultat i Norge

Pressemelding   •   nov 30, 2010 08:00 CET

Den norske virksomheten i Siemens leverer tidenes beste driftsresultat for finansåret 2010. En sterk satsning på utvikling av bærekraftige byer, blir sentralt for å skape vekst i 2011.

Siemens AS leverer et driftsresultat på 359 millioner kroner for finansåret 2010 (avsluttet 30.09.10) mot 338 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Omsetningen var på i overkant av 4,3 milliarder kroner, i forhold til 4,9 milliarder kroner året før.

­- Vårt driftsresultat er historisk godt, og vi er spesielt fornøyd med resultatene når vi legger til grunn det turbulente markedet vi har opplevd de siste årene. Vi ser at markedsutsiktene nå er lysere, og med en god kostnadsstruktur skal vi vokse fremover - spesielt innen miljøteknologi, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens AS.

 

Medvind innen fornybar

Ordreinngangen, som forteller mye om forventet omsetning, var ved finansårets slutt høyere enn omsetningen hvilket er et positivt tegn på gode fremtidsutsikter. Ordreinngangen var på 4,5 milliarder kroner, mens omsetning ved årets slutt var på 4,2 milliarder kroner.  En viktig årsak til den positive utviklingen er en sterk vekst innen fornybar energi.

 

- Vi har vunnet to av tre vindkraftsprosjekter og inngått avtaler i milliardklassen. Nå kaprer vi nye markedsandeler på vind i Norge, og er den suverent største aktøren på dette i Norge, sier Dyb.

Siemens bygger nå opp divisjonen innen fornybar energi for å møte den økende etterspørselen.

Vil gjøre byer mer bærekraftige

Utvikling av mer energieffektive og miljøvennlige byer blir et sentralt satsningsområde for Siemens fremover. I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, noe som gjør at byene forbruker 40 prosent av all energi i verden. Denne utviklingen setter nye krav til blant annet kollektivtilbud, kraftdistribusjon, energieffektivisering og produksjon av fornybar energi.

 

- Utviklingen i byene er avgjørende for hvordan nasjoner lykkes med å nå miljø- og klimamål. Siemens har som strategi å spille en viktig rolle i energieffektivisering av byer, og prosjekter for bærekraftige løsninger i blant annet Oslo og Trondheim gitt resultater og vakt internasjonal oppmerksomhet, sier Dyb.

Kuttet forbruket med 12 prosent

Et eksempel på arbeidet mot byene, er energieffektivisering av Olavskvartalet i Trondheim – et flerbruksbygg midt i sentrum av Trondheim. Gjennom energieffektive løsninger har energiforbruket blitt redusert med 12 prosent. Andre eksempler er opprustningen av forsyningsnettet til Hafslund, som gir lavere energitap og sikrere energidistribusjon. Siemens har også levert strømforsyningsløsninger til den nye Holmenkollbanen, som blant annet sikrer effektiv kollektivtransport i forbindelse med ski-VM neste år.

 

- Utviklingen mot mer bærekraftige byer vil være en viktig driver for vår fremtidige vekst, sier Dyb.

Kraft på 3000 meters dyp

I tillegg til bærekraftige byer, styrker også Siemens sin satsing på innovative produkter til olje- og gassindustrien. Konsernets satsing på Subsea Power Grid, som ble lansert i 2010, vil bli styrt fra Norge. Nå bygges et eget teknologisenter i Trondheim for å utvikle løsningene ytterligere. Subsea-systemet gjør det mulig å forsyne olje- og gassprodusenter med elektrisk kraft 3000 meter under vann og hele 300 kilometer fra land. De første løsningene skal leveres fra og med 2012.

- Våre nye kraftløsninger gjør det mulig å utvinne olje og gass på steder som til nå har nærmest vært utilgjengelig på grunn av havdybden og avstanden fra land. Og i takt med at olje- og gassreservene på land blir stadig mer begrenset, vil etterspørselen etter utstyr for å nå fram til nye reserver øke i årene fremover, sier Dyb.

Selskapet fikk også nylig en avtale med Eni Norge, om bygging av alle landbaserte anlegg for forsyning av elektrisk kraft til Goliat-plattformen. Avtalen 243 millioner kroner er den største avtalen Siemens i Norge har inngått på dette området.

 

Les mer på:

www.siemens.no/presse

 

Siemens AS per 30.09.10

Millioner kroner

2010

2009

Omsetning

4242

4966

Driftsresultat

359

338

Resultat før skatt

408

678

Antall ansatte

1458

1473

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirektør

Mob: +47 95940594, e-post: gry.nordhus@siemens.com

 

 

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

 

 

Øvrig virksomhet i Norge gjennom helt eller delvis eide selskaper:

Selskap                                               Eierandel Siemens

 

Osram AS                                           100 %

Siemens Høreapparater         AS       100 %

Siemens Medical Diagnostic AS        100 %

Nokia Siemens AS                              50 %

Bosch Siemens AS                            50 %

Voith Hydro AS                                    35 %

 

 

 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar