Skip to main content

Siemens vant kontrakt med Trøndelagsfylkene: Industrien i Trøndelag skal kutte energiforbruket med 2 TWh

Pressemelding   •   sep 21, 2010 08:49 CEST

Siemens har inngått en avtale med fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag om å utrede mulighetene for energieffektivisering blant industribedrifter i Trøndelag. Kartleggingen har som mål å avdekke tiltak for å frigjøre 2 TWh med energi, tilsvarende forbruket til 100.000 husstander.

Bakgrunnen for prosjektet er en omfattende satsning på ENØK-tiltak i Trøndelag på grunn av den dramatiske kraftsituasjonen i regionen. I et normalår så ligger forbruket av kraft i Midt-Norge på omlag 22 TWh, mens produksjonen av kraft bare er på drøyt 14 TWh. Med andre ord har Midt-Norge et kraftunderskudd cirka 8 TWh. Nå ønsker Trøndelagsfylkene å se på konkrete strakstiltak for å bøte på den vanskelige kraftsituasjonen.

­- Vi ser at energieffektivisering er et viktig grep som raskt kan bidra til å redusere behovet for kraft i regionen. Derfor er glad for å ha Siemens på laget for å finne løsninger på hvordan vi kan bedre situasjonen og redusere kraftunderskuddet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Skal kutte 2 TWh

Det er tiltak i industribedriftene i Trøndelag som skal avdekkes. Ved en analyse av cirka 15 industribedrifter så skal Siemens kartlegge konkrete tiltak som skal bidra til å redusere bedriftenes kraftforbruk. Tiltakene som avdekkes skal presenteres i en egen rapport, og rapporten skal være ferdig i desember. Målet med arbeidet er å frigjøre 2 TWh med energi innen tre år. Det tilsvarer det årlige forbruket til 100.000 husstander, og representerer en fjerdedel av dagens kraftunderskudd.

- Vår erfaring og analyser viser at det ofte er mye å hente på energieffektivisering. For eksempel så har vi tidligere presentert en rapport der energiforbruket i hele Trondheim kan reduseres med 22 prosent. Potensialet blant industribedrifter er også betydelig, noe våre erfaringer fra tilsvarende arbeid i mellom-Europa viser. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, og ser fram til å presentere våre tiltak i desember, sier divisjonsdirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens.

Trondheim smartest på energibruk
Dette er ikke første gang politikere i Trøndelag tenker smart når det gjelder energibruk. I fjor innledet Trondheim kommune et samarbeid med Bellona og Siemens på energieffektivisering gjennom prosjektet Trondheim SmartCity. I en egen rapport ble det avdekket at byen kan redusere forbruket med 22 prosent, ved bruk av moderne og tilgjengelig teknologi. Målet er å bli smartest på energibruk i Norge, og få både innbyggere og næringsliv til å hente ut mest mulig av dette potensialet i løpet av 2012.

Les mer på:
www.siemens.no
www.trondheimsmartcity.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Anne Marit Panengstuen, divisjonsdirektør i Siemens
Mob: +47 928 17 991 , e-post: anne.panengstuen@siemens.com

Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 952 26 088, e-post: christian.jahr@siemens.com

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Vi er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. I over 160 år har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle også når det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt på 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy