Skip to main content

Tags

norges skiskytterforbund

 • Markedskoordinator
 • stefania.rosenlundmanzi@skiskyting.no
 • 99307850

 • Prosjektleder Spenning i sikte
 • 99000528

 • Pressekontakt
 • ibHalvordf.leajd@oynlympiatoppenwabhkt.nyyzso
 • 419 00 021

 • Idrettssjef
 • nwmotictrten.dmwfljupvik@sbkwjkiskyting.nipwlaajno
 • 916 83 540

 • Markeds- og kommunikasjonssjef
 • fsmahnwfgne.lwvsvikopxren@ceskeqcviskytingnh.no
 • 928 27 108

 • Generalsekretær
 • utrakel.zydwrauntuooifnlggn@fhskznisiekytingxu.nveo
 • 958 64 686

 • Idrettssjef
 • xlper.arlgnebi.bpeotnan@skohcriskytivnaqng.no
 • 900 42 212

 • Markedskoordinator
 • Marked, kommunikasjon og sosiale medier
 • therese.yrnaxqendugelmbratquen@ssmkiwikzskytincqg.no
 • 979 69 281