Smittevern: Riktig desinfisering av åndedrettsvern

Nyhet -

Smittevern: Riktig desinfisering av åndedrettsvern

- Renser du gjenbrukbare filtermasker forsvarlig, kan disse brukes i inntil 18 måneder. Det tilsvarer tusenvis av engangsmasker, sier Karoline Klatran, fungerende daglig leder i Skydda Norge.

Skydda er til vanlig en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr til industri-, olje- og byggenæringen. Tilgangen på engangsmasker er et tilbakevendende tema under den pågående koronakrisen, noe som gjør at HMS-selskapet opplever stor pågang og etterspørsel etter gjenbrukbare filtermasker. 

- Det er veldig mange forespørsler om hel- og halvmasker nå. Dette er veldig bra ettersom gjenbrukbare masker og mekaniske P3R-filter kan desinfiseres flere ganger daglig og brukes i inntil 18 måneder, forklarer Karoline Klatran (bildet)  i Skydda Norge. 

Selve masken har tilnærmet uendelig levetid så lenge de blir vedlikeholdt i henhold til bruksanvisning, mens filteret har varighet på inntil 18 måneders bruk gitt riktig vedlikehold. 

- Korrekt desinfiseringsprosedyre for smittevern er viktig for at produktet skal ha lang varighet, i tillegg til at det bidar til reduksjon av kostnader og miljøbesparelse, opplyser Klatran.

De to siste årene har Skydda Norge, sammen med Vestteknikk, samarbeidet om Sundstrøm åndedrettsvern. Vestteknikk har også laget en informasjonsfilm om desinfisering av masker.

Fremgangsmåten som vises i filmen kan brukes på Sundstrøm-masker av typen SR 90, 100, 200 og 900. Enklere sagt: Alle Sundstrøm hel- og halvmasker med filter.

Viktig: Husk å skifte hansker før du tar delene opp av desinfeksjonsmiddelet.

Nedsenking i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning har vist seg å drepe viruset effektivt. Sundström-utstyret beskrevet ovenfor er grundig testet uten skadelige effekter.

Etter å ha vært nedsenket i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning i 5 minutter 4 ganger om dagen i 18 måneder, fikk utstyret ingen defekter på ytelse eller effektivitet, bortsett fra at blekket bleknet fra filteretiketten.

For rengjøring / desinfisering av SR 100 eller SR 200 maske, forfilter og partikkelfilter er vår anbefaling som følger:

  • Fjern forfilterholderen med forfilteret fra partikkelfilteret
  • Fjern partikkelfilteret fra masken eller filteradapteren.
  • Plasser masken, filter, forfilter, forfilterholder og filteradapter (hvis brukt) i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning.
  • Delene må være nedsenket i etanolen i minst fem minutter.
  • Løft ut delene (bruk vernehansker). Rist ut etanolen.
  • La delene lufttørke i minst en time før neste bruk.
  • SR 500 / SR 700 vifteenhet og hodetopp kan sprayes og rengjøres med en løsning av 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning.

Desinfiseringen kan gjentas så ofte som nødvendig.

  • Skift forfilter SR 221 minimum hver 7. dag.
  • Skift partikkelfilter SR 510 etter 18 måneder eller tidligere hvis det er tegn på skade, tilsmussing eller økt pustemotstand. (18 måneders bruk forutsetter at filteret kun er brukt som smittevern og ikke er eksponert for større mengder partikler/støv som. f.eks ved arbeid)

Informasjonen finnes også på engelsk på Sundstrøm sine nettsider: 
https://www.srsafety.com/support/articles/corona

Emner

Tags


<p>Skydda Norge er en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr. Takket være unik kunnskap og riktige produkter, skaper vi trygghet på arbeidsplassen. Å være trygg er både lurt og lønnsomt. For oss er èn arbeidsulykke èn for mye.</p>

Pressekontakt

Karoline Klatran

Karoline Klatran

Pressekontakt Daglig leder (fungerende) +47 47018768