Skip to main content

Aktivitetsplan for vårt samfunnsansvar

Pressemelding   •   feb 20, 2013 13:35 CET


Sodexo står for Quality of Life services som innebærer at vi skal bidra til å øke livskvaliteten for våre kunder og gjester. Ut over dette tar vi lokalt ansvar for å bidra til å øke livskvaliteten for mennesker i utsatte grupper i samfunnet. 

Better Tomorrow Plan er Sodexos globale plan for hvordan vi skal bidra til en bærekraftig utvikling. Det er en strategisk beslutning fra konsernet at vi skal ta samfunnsansvar. Med 420 000 ansatte i 80 land har vi en stor mulighet til å påvirke i positiv retning.

Nå lanserer Sodexo i Norge en aktivitetskalender med en rekke tiltak knyttet til lokalt engasjement, sunnhet og helse. Sodexo tar samfunnsansvar et stykke lengre ved at vi engasjerer våre ansatte og bidrar med ressurser i form av arbeidskraft og tid.

Vi har siden 2004 hatt et nært samarbeide med Kirkens Bymisjon, og vi har bidratt på mange måter med pengestøtte, men også med service. Vi involverer ansatte og våre samarbeidspartnere og leverandører i dette arbeidet. Det skaper synergieffekter og et enda større engasjement.

Sodexo - Quality of Life Services - www.sodexo.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar