Skip to main content

Bistand til de som trenger det mest!

Pressemelding   •   okt 06, 2016 15:15 CEST

Å løfte de 10 prosentene av verdens barn som er omsorgsløse, er en forutsetning for å skape vekst og utvikling. Foto: Jarle Evjen

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, 6. okt., ser vi at regjeringen foreslår en storsatsing på global utdanning og humanitær bistand.

Regjeringen fortjener honnør for å prioritere bistand til helse og utdanning i fattige land. Fattigdom er den viktigste årsaken til at barn blir omsorgsløse. 220 millioner barn, altså 10 prosent av alle barn i verden er i dag omsorgsløse. Barn som vokser opp uten foreldre eller andre omsorgspersoner blir ofte fratatt mulighetene til skolegang og helsetilbud. De har ingen som tar dem med til helsestasjonen eller skriver dem inn på skolen. Familier i dyp fattigdom og krise klarer ofte ikke å ivareta barna sine. Veien til barneekteskap, familiesammenbrudd, barnearbeid og utnyttelse kan da være kort. At barn lever alene eller i håpløse livssituasjoner sementerer fattigdom og negative levekår og kan hindre utvikling. Skal vi lykkes med bistandspolitiske mål, må vi derfor bygge trygge, stabile lokalsamfunn der familier kan fungere. Da forebygger vi også sosial uro og konflikt, noe som igjen vil være positivt for sårbare lands utvikling og økonomisk vekst.

Å ta vare på barn som er forlatt eller er uten omsorg av andre årsaker er myndighetenes ansvar hvis barnet ikke har noen andre. Barn som vokser opp med god omsorg har større mulighet til å bli ressurssterke unge og voksne som kan ta ansvar for seg selv og sin familie. De får bedre jobbmuligheter og har kompetanse og overskudd til å bidra til utvikling av samfunnet. Robuste familier som ikke må bruke alle kreftene på å overleve, kan skape sterke og stabile lokalsamfunn. Det igjen er viktig bidrag til demokratisering og stabilisering av land, noe som er vesentlig i en global sikkerhetspolitisk sammenheng.

Å løfte de 10 prosentene av verdens barn som er omsorgsløse, er en forutsetning for å skape vekst og utvikling. Vi kan ikke nå bærekraftmålenes ambisjon om «ikke å etterlate noen», så lenge 10 prosent av barna i verden står utenfor. Derfor er det viktig at norsk bistand ikke vris i retning terrorbekjempelse og innvandringstiltak. Dette er gode formål, men SOS-barnebyer mener det er svært viktig at vi holder fast ved bistandens hovedmål – nemlig fattigdomsbekjempelse.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg, og gir barn som ikke kan bo i sin egen familie et trygt hjem i en SOS-familie. Organisasjonen samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter for å sikre barns rettigheter og skape varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.