Skip to main content

Ny bo- og omsorgsløsning for barn på flukt

Pressemelding   •   mai 12, 2016 09:39 CEST

SOS-barnebyer og Asker kommune samarbeider om å etablere en ny bo- og omsorgløsning for enslige mindreårige asylsøkere. Foto: Katherina Ilievska/SOS-barnebyer

SOS-barnebyer og Asker kommune samarbeider om å etablere en ny bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige asylsøkere. Denne uka fikk de besøk av barneminister Solveig Horne, som ga statlig støtte til det nystartede prosjektet.

Omsorgsløsningen går ut på at enslige mindreårige asylsøkere bosettes i familiehjem. Når modellen er ferdig utviklet, vil den kunne kopieres fritt av kommuner over hele landet. Nå er prosjektet bevilget statlig støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Ivaretar søsken

– Behovet er stort for å finne løsninger for hvordan vi i Norge kan ta imot, bosette og integrere barn og unge som har flyktet alene hit til landet. Den nye løsningen vil kunne ivareta flere barn samtidig, og sørge for at søsken kan vokse opp sammen, sier Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer. – Familiehjemmene er barnas hjem. Dersom fosterforeldrene slutter er det de som må flytte, mens barna beholder venner, nettverk og skole.

Familiehjemmene skal både gjøre det enklere for norske kommuner å bosette enslig mindreårige asylsøkere, og sikre at omsorgen barna får er av en bedre kvalitet enn i dag.

Fornøyd barneminister

Barneminister Solveig Horne var fornøyd med det hun så, og under besøket slapp hun nyheten om at prosjektet bevilges tre millioner kroner i støtte over revidert nasjonalbudsjett.

– Vi må tenke nytt og åpne opp for flere modeller for å bosette enslige mindreårige asylsøkere. Jeg håper dette kan bidra til at andre kommuner også vurderer denne modellen. Jeg synes dette er utrolig spennende, sa Horne under besøket.

Hun la også vekt på at prosjektet har som mål å bedre integreringen av enslige mindreårige asylsøkere. – Vi klarer ikke integreringen hvis vi ikke tar med oss både næringslivet og frivilligheten, og det er dere flinke på her i Asker.­

Velprøvd modell som tilpasses lokalt

Utgangspunktet for modellen er SOS-barnebyers familiehjem, som er godt utprøvd over flere tiår i andre europeiske land. Når modellen er ferdig utviklet vil den kunne kopieres og tilpasses fritt av andre kommuner.

– Vi har veldig tro på denne modellen, sier Linn Iversen, prosjektansvarlig i Asker kommune. – Det kan være vanskelig å rekruttere ordinære fosterforeldre, men denne modellen er med på å gjøre det enklere.

Fakta

  • Familiehjemmodellen utvikles i samarbeid mellom Asker kommune og SOS-barnebyer, og vil fungere sammen med andre boløsninger for barn og unge.
  • Ved å etablere botilbud tilpasset flere barn kan vi gjøre bosettingen i kommunene raskere og unngå at barn og unge må bo i lang tid på omsorgssentre.
  • Når modellen er ferdig utviklet vil den kunne kopieres og skaleres av andre kommuner som skal bosette enslige, mindreårige flyktninger.
  • 5 297 barn og unge søkte om asyl i løpet av 2015.
  • Asker kommune fattet et politisk vedtak i november 2015 om å bosette 45 enslige, mindreårige flyktninger i løpet av 2016.
  • 12 barn under 15 år vil bo i fire ulike familiehjem i løpet av 2016. 33 barn og ungdom blir fordelt mellom ordinære fosterhjem, bofellesskap med døgnbemanning, vertsfamilier , bokollektiv og hybler med oppfølging ut fra alder og den enkeltes behov.
  • SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år. I dag er SOS-barnebyer til stede i 133 land over hele verden, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg, og gir barn som ikke kan bo i sin egen familie et trygt hjem i en SOS-familie. Organisasjonen samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter for å sikre barns rettigheter og skape varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.